TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ

TIN TỨC SỰ KIỆN

Giới thiệu xuất bản của Trường Đại học Y tế công cộng tại Hội nghị của Hiệp hội Sinh thái và sức khỏe quốc tế tại Úc.

Trong các ngày từ 3 đến 7 tháng 12 năm 2016, Hội nghị “Một sức khỏe” quốc tế lần thứ tư và Hội nghị lần thứ 6 của Hiệp hội Sinh thái và Sức khỏe quốc tế đã được diễn ra tại thành phố Melbourne, Úc.

Thông báo về Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam

Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước trân trọng thông báo (lần cuối cùng) về Lễ Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 như sau: