TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ

TIN TỨC SỰ KIỆN

A Scientific Conference for Young Researchers and Students - PUBLIC HEALTH RESEARCH IN NEW ERA

A Scientific Conference for Young Researchers and Students

PUBLIC HEALTH RESEARCH IN NEW ERA

 

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, Trường Đại học Y tế công cộng mời gửi bài báo khoa học

Kính gửi các nhà khoa học!

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, Trường Đại học Y tế Công cộng xin gửi đến các nhà khoa học lời chào trân trọng.

Xuất bản quốc tế của Trường Đại học Y tế công cộng 2017: Số báo đặc biệt trên tạp chí khoa học Asia Pacific Journal of Public Health (APJPH)

Tháng 7/2017, Trường Đại học Y tế công cộng đã xuất bản số báo đặc biệt trên Tạp chí khoa học quốc tế Asia Pacific Journal of Public Health về "Y tế công cộng Việt Nam: Kết quả nghiên cứu từ hệ thống giám sát dân số - dịch tễ học tại Chí Linh, Hải Dương". Số báo đặc biệt này bao gồm 10 bài báo khoa học sử dụng kết quả nghiên cứu từ hệ thống giám sát dân số - dịch tễ học

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TUỔI TRẺ TIẾNG ANH

Hội nghị khoa học tuổi trẻ tiếng Anh được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy các nghiên cứu viên, giảng viên trẻ, học viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm kết quả nghiên cứu bằng Tiếng Anh. Hội nghị là cơ hội để các nghiên cứu viên trẻ học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, đồng thời tôn vinh những nhà khoa học trẻ.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về viết và công bố bài báo khoa học trên tạp chí uy tín quốc tế

Ngày 16/3/2017, Trường Đại học Y tế công cộng phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Tạp chí Health Care for Women International tổ chức “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về viết và công bố bài báo khoa học trên tạp chí uy tín quốc tế”. GS. TS.