TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ

TIN TỨC SỰ KIỆN

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về viết và công bố bài báo khoa học trên tạp chí uy tín quốc tế

Ngày 16/3/2017, Trường Đại học Y tế công cộng phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Tạp chí Health Care for Women International tổ chức “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về viết và công bố bài báo khoa học trên tạp chí uy tín quốc tế”. GS. TS.

Đón tiếp và làm việc với GS. Norito Kawakami, trường Đại học Tokyo

Ngày 13/2/2017, Trường Đại học Y tế công cộng đón tiếp và làm việc với GS. Norito Kawakami, trường Đại học Tokyo về việc phối hợp, hợp tác đăng kí và thực hiện dự án về sức khỏe tâm thần của cán bộ y tế trong bệnh viện. Dự án hướng đến việc thực hiện các can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe tâm thần cho cán bộ y tế của bệnh viện.

Giới thiệu xuất bản của Trường Đại học Y tế công cộng tại Hội nghị của Hiệp hội Sinh thái và sức khỏe quốc tế tại Úc.

Trong các ngày từ 3 đến 7 tháng 12 năm 2016, Hội nghị “Một sức khỏe” quốc tế lần thứ tư và Hội nghị lần thứ 6 của Hiệp hội Sinh thái và Sức khỏe quốc tế đã được diễn ra tại thành phố Melbourne, Úc.

Thông báo về Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam

Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước trân trọng thông báo (lần cuối cùng) về Lễ Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 như sau: