THS. LÊ THỊ THANH HÀ

  • Job
    CHUYÊN VIÊN
  • Specialized
  • Experience
  • Thư điện tử

ThS. Lê Thị Thanh Hà (ltth2@huph.edu.vn)

Chuyên viên

Cử nhân, Đại học Mỏ-Địa chất

Thạc sĩ,  Đại học Huddersfield

Công việc đang phụ trách: 

- Điều phối các hoạt động quản lý dự án / chương trình viện trợ nước ngoài

- Hỗ trợ điều phối các đoàn công tác, học tập của nhà trường ở nước ngoài

- Điều phối các hoạt động hợp tác phát triển, tổ chức sự kiện.