Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển

Phòng A214, A216 nhà A - Trường Đại học Y tế công cộng

Địa chỉ: số 1A Đức Thắng, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 62662386 -  024. 6273 2040 

Email: nckh@huph.edu.vn - htqt@huph.edu.vn