THS. TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

  • Job
    CHUYÊN VIÊN
  • Specialized
  • Experience
  • Thư điện tử

ThS. Trần Thị Bích Liên (ttbl@huph.edu.vn)

    Chuyên viên

     Cử nhân, Học viện Ngoại giao

     Thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

     Công việc đang phụ trách:

     -  Phụ trách truyền thông nội bộ, truyền thông quảng bá các hoạt động định vị và phát triển thương hiệu chung của Nhà trường.

     - Phối hợp tổ chức sự kiện