ThS. Vũ Thị Hậu

  • Job
    CHUYÊN VIÊN
  • Specialized
  • Experience
  • Thư điện tử

ThS. Vũ Thị Hậu

(chuyên viên)

Cử nhân Y tế công cộng, chuyên ngành Truyền thông giáo dục sức khỏe

Thạc sĩ Y tế công cộng

Lĩnh vực phụ trách:

  • Thư ký Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học
  • Thư ký tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển

Email: vth3@huph.edu.vn

Điện thoại: 024.62663024