ThS. LẠI THỊ HƯƠNG

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
 • Experience
 • Thư điện tử

Lại Thị Hương

(Chuyên viên)

ThS. Ngôn ngữ Pháp

Lĩnh vực phụ trách

 • Quản lý đề tài NCKH, dự án quốc tế;
 • Hậu kiểm các xuất bản quốc tế;
 • Tổ chức các Hội thảo, Hội nghị NCKH;
 • Quản lý subweb của phòng;
 • Phối hợp triển khai các nhiệm vụ đề tài NCKH các cấp;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu và Lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển.

Email: lth6@huph.edu.vn

Điện thoại: 024.62662386