1. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ của PGS.TS.Vũ Thị Hoàng Lan
 2. Thông báo kết quả tuyển chọn chương trình Bồi dưỡng nghiên cứu viên trẻ
 3. Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 của bộ môn Kinh tế y tế
 4. Thông báo Hội thảo “Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam”
 5. Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 của bộ môn Kinh tế y tế
 6. Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC.02/16-20 giai đoạn 2016-2020
 7. Chương trình bồi dưỡng nghiên cứu viên trẻ (HUPH Young Researcher Program-YRP)
 8. Xuất bản giáo trình " Phương pháp nghiên cứu trong Bệnh viện"
 9. Thông báo sinh hoạt khoa học "Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế"
 10. Thông báo nộp Đề xuất nghiên cứu Quỹ FOSTECT
 11. Thông báo danh mục tuyển chọn đề xuất NCKH năm 2018 của sinh viên
 12. Thông báo danh mục tuyển chọn đề xuất NCKH năm 2018 của cán bộ
 13. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠT CHỨC DANH GS/PGS 2017
 14. Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Quan điểm của các bên liên quan về kết hợp bằng chứng trong quá trình chính sách bệnh không lây nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng tại Việt Nam"
 15. Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Ảnh hưởng của gánh nặng nhiệt đến một số chỉ số sinh lý và cảm nhận chủ quan của nhân viên y công tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 9/2016 đến 7/2017."
 16. Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi dân tộc Tày tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 2017"
 17. Thông báo nộp đề xuất đề tài NCKH cấp Bộ và Thành phố năm 2018
 18. THÔNG BÁO MỜI GỬI BÁO CÁO CHO HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM 2018
 19. THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ VỀ LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2017
 20. HỘI NGHỊ KHOA HỌC TUỔI TRẺ TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN, SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Trang