Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ - Trường Đại học Y tế công cộng là hoạt động được tổ chức 2 năm một lần nhằm khuyến khích các cán bộ, giảng viên trẻ, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên Nhà trường tham gia nghiên cứu khoa học, chia sẻ kết quả nghiên cứu, đồng thời lựa chọn các báo cáo khoa học xuất sắc nhất tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXII năm 2024. 

1. Thời gian và địa điểm
     Thời gian: 08h00 – 17h00 ngày 16/5/2024 (Thứ 5)
     Địa điểm: Trường Đại học Y tế công cộng, số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
2. Thành phần tham dự
     Các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên Nhà trường quan tâm tham gia.
3. Chương trình Hội nghị dự kiến: chi tiết tại phụ lục 1
4. Tiêu chuẩn đề tài nghiên cứu tham gia Hội nghị
       - Báo cáo khoa học đăng ký tham dự Hội nghị là các đề tài NCKH đã hoàn thành, đã được hội đồng nghiệm thu các cấp thông qua và chưa tham gia báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo cấp toàn quốc. Số lượng thành viên trong báo cáo không quá 5 người (bao gồm cả người hướng dẫn khoa học).
       - Yêu cầu mỗi Khoa/Viện/Trung tâm có ít nhất 02 báo cáo của GV/NCV dưới 40 tuổi.
       - Bắt buộc đăng ký báo cáo tại Hội nghị đối với các đề tài NCKH cơ sở cấp trường (gồm các đề tài do Trường tài trợ kinh phí hoặc cá nhân tự huy động và được Hội đồng KH&CN nhà Trường thẩm định, xét chọn) đã được nghiệm thu trong năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023. 
       - Khuyến khích các giảng viên trẻ, nghiên cứu viên trẻ, học viên, sinh viên có báo cáo tham dự Hội nghị. 
       - Ngôn ngữ sử dụng tại Hội nghị: bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. 
Khuyến khích viết báo cáo khoa học bằng tiếng Anh (được cộng 5 điểm) và trình bày báo cáo bằng tiếng Anh(được cộng 5 điểm).

5. Tiêu chuẩn báo cáo viên tham dự Hội nghị
       - Là cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đang công tác, giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Y tế công cộng (tính đến ngày 31/7/2024);
      - Tuổi dưới 40 (tính đến 31/7/2024);
       - Là thành viên chính tham gia nghiên cứu đề tài, không bao gồm người hướng dẫn khoa học
6. Thời hạn nộp báo cáo tham gia Hội nghị
       - Đăng ký tên báo cáo: 11-20/3/2024
       - Nộp báo cáo tóm tắt:  08-18/4/2024
       - Nộp báo cáo toàn văn: 03-06/5/2024
Báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn xin vui lòng gửi tới email: nckh@huph.edu.vn. Mẫu báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn tại Phụ lục 2
7.  Cơ cấu giải thưởng
       - Giải Nhất: 01 
       - Giải Nhì: 03
       - Giải Ba: tối đa 03
      - Giải khuyến khích: tối đa 20 
Lưu ý: 06 báo cáo đạt giải cao nhất sẽ được lựa chọn tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXII năm 2024, dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 25-27/12/2024 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
8. Đăng ký tham dự Hội nghị
       - Đăng ký tên báo cáo trước ngày 20/3/2024 tại đây.
       - Đăng ký tham dự Hội nghị trước ngày 10/5/2024 tại link, hoặc quét mã QRCode:

Thông tin chi tiết về Hội nghị xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển, điện thoại: 024.62662386, email: nckh@huph.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

none