Nhằm mục tiêu chia sẻ tới lãnh đạo khoa, giáo vụ và giảng viên các thông tin, cách thức quản lý tài liệu các chương trình đào tạo của đơn vị, chiều ngày 07/01/2022, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học trực tuyến qua ZOOM chủ đề: Quản lý tài liệu các chương trình đào tạo tại Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn.

Tham dự và phát biểu khai mạc có PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà- Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, các chuyên gia và hơn 90 lãnh đạo, giáo vụ khoa, giảng viên và đại diện cán bộ các phòng chức năng Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà- Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo phát biểu khai mạc và điều hành buổi sinh hoạt khoa học

Trình bày tại buổi sinh hoạt khoa học, PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương- Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí đã chia sẻ về hướng dẫn sử dụng bảng kiểm tại các khoa và kết quả đầu ra cần có. PGS đặc biệt nhấn mạnh việc sử dụng bảng kiểm sẽ giúp cho các khoa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình đồng thời tăng cường tình chuyên nghiệp của từng thành viên của khoa và tập thể khoa, và đây là một quá trình liên tục cải thiện chất lượng tại từng đơn vị. Bên cạnh đó, PGS. Hương cũng giới thiệu cấu trúc, nội dung chi tiết, cách sử dụng bảng kiểm và kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí chia sẻ tại buổi sinh hoạt khoa học

Tiếp theo là bài trình bày của PGS.TS Hà Văn Như- chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong quản lý đào tạo và rất mực tâm huyết với nghề chia sẻ kết quả thử nghiệm bảng kiểm SMART đã áp dụng thử nghiệm tại Khoa Y học lâm sàng, Trung tâm xét nghiệm và một số vấn đề còn tồn tại trong việc lưu trữ văn bản cần cải tiến. Để đảm bảo chất lượng nội bộ, PGS.TS. Hà Văn Như cũng đề xuất các giải pháp cụ thể đối với lãnh đạo đơn vị và giảng viên cũng như nhấn mạnh thực hiện tốt 5S, liên tục cải tiến chất lượng và vai trò tham gia của tất cả các thành viên trong trường: giảng viên, giáo vụ khoa, lãnh đạo bộ môn, lãnh đạo khoa và các phòng chức năng liên quan.  

GS.TS. Hà Văn Như chia sẻ tại buổi sinh hoạt khoa học

Nhận thấy vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý tài liệu các chương trình đào tạo đơn vị đóng góp một phần lớn vào sự chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, lãnh đạo Nhà trường đã có những chỉ đạo tới các Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn đồng bộ thực hiện trong thời gian tới.

Buổi sinh hoạt khoa học cũng thu hút được nhiều sự quan tâm, chia sẻ và thảo luận của các thành viên tham gia.

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển