Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ

Phòng A214, nhà A

Trường Đại học Y tế công cộng

1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 62662386

Fax: 024. 62662385

Email: nckh@huph.edu.vn