Phòng QLKH&CN thông tin tới thầy/cô, anh/chị, các bạn học viên, sinh viên:
 
1. Thông tin apply các đề xuất nghiên cứu liên quan đến an toàn thực phẩm, chính sách thực phẩm lành mạnh do GHAI Launches Healthy Food Policy Advocacy Fund tài trợ.
 
Đối tượng và cách thức appy tại đường link: https://advocacyincubator.org/2020/04/21/ghai-launches-healthy-food-policy-advocacy-fund/
 
2. Cơ hội nộp đề cương nghiên cứu cho các cựu học viên học tập tại Úc trong chương trình học bổng Phát triển của Chính phủ Úc.
Chi tiết tại đường link: