Ngày 03/12/2019, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN ngày 27/11/2019  về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư , Phó giáo sư năm 2019. Theo đó, cả nước có 422 nhà giáo đạt chức danh, trong đó chức danh Giáo sư có 73 nhà giáo, chức danh Phó giáo sư có 349 nhà giáo. 

Trường Đại học Y tế công cộng vinh dự có 01 Giáo sư và 04 PGS được công nhận đạt tiêu chuẩn trong đợt xét năm  nay. Các thầy cô vinh dự được nhận học hàm là các thầy cô:

PGS.TS. Hoàng Văn Minh- Phó hiệu trưởng, đạt chức danh Giáo sư

TS. Trần Thị Tuyết Hạnh- Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, đạt chức danh Phó giáo sư

TS. Lê Thị Thanh Hương- Trưởng Khoa Sức khỏe Môi trường- Nghề nghiệp, đạt chức danh Phó giáo sư.

TS. Nguyễn Đức Thành-  Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ ngành Y tế, đạt chức danh Phó giáo sư

TS. Bùi Thị Tú Quyên- Khoa các Khoa học cơ bản, đạt chức danh Phó giáo sư

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại đây.