Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020, các Thầy/Cô trường Đại học Y tế công cộng đã xác định công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học là 2 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong tháng 9/2019, hoạt động xuất bản quốc tế của các Thầy/Cô đã đạt kết quả ấn tượng. Nhiều kết quả nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín như: Environmental Pollution, International Journal of Environmental Research and Public Health, International Journal of Women's Health,…trong đó, xuất bản ấn tượng nhất là bài báo: Establishing a tobacco control fund in Vietnam: some learnings for other countries (Thành lập quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam - một số bài học kinh nghiệm), do nhóm tác giả Trần Thu Ngân (Tác giả số 1, tác giả liên hệ) và Hoàng Văn Minh thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học sức khỏe– Trường Đại học Y tế công cộng đã được xuất bản trên tạp chí: Tobacco Control, xuất bản tháng 9/2019, tập 28-5, chỉ số IF: 6,221

Nội dung bài viết đã đề cập đến vai trò, điểm mạnh và một số thách thức của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá Việt Nam, đồng thời phân tích các yếu tố thành công, những điểm mạnh và thách thức Quỹ phòng chống thuốc lá đối mặt là vô cùng hữu ích cho các quốc gia khác muốn thành lập thành lập hoặc sửa đổi Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá. Bài viết này cung cấp thông tin về những thách thức trong việc xây dựng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá bền vững bao gồm những nỗ lực cần thiết trong việc thiết lập cơ sở hạ tầng mới, xây dựng năng lực, báo cáo về các tác động chính sách và chống lại sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá. Bài viết cũng cung cấp các thông tin chuyên sâu cho các quốc gia khác muốn thành lập hoặc sửa đổi quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá/quỹ nâng cao sức khỏe bền vững, phù hợp với bối cảnh văn hóa, chính trị và các chuẩn mực xã hội địa phương. Xin được trân trọng giới thiệu với độc giả thông tin bài báo và bản full text bài báo tại đây:

Thông tin bài báo

Bản full text bài báo

Nguồn: Phòng Quản lý khoa học và Công nghệ