Ngày 14/01/2019 Trường Đại Học Y tế công cộng tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả dự án “Điều tra công bằng đô thị: Thu thập và sử dụng dữ liệu trong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm tại khu vực đô thị”

Mục tiêu của hội thảo để chia sẻ và thảo luận các kết quả của dự án Điều tra công bằng đô thị tại 3 địa bàn điều tra tại Việt Nam, Nepal và Bangladesh. Từ đó thảo luận về định hướng áp dụng các kết quả nghiên cứu trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách trong đảm bảo công bằng đô thị tại 3 nước.

PGS.TS. Hoàng Văn Minh, Phó hiệu trưởng Trường Đại Học Y tế công cộng phát biểu khai mạc hội nghị

TS. Helen Elsey, Trưởng nhóm nghiên cứu dự án SUE, Đại học Leeds, Vương Quốc Anh (UK) phát biểu

TS.Dương Minh Đức chia sẻ kết quả điều tra hộ gia đình và kinh nghiệm triển khai phương pháp điều tra mới của nghiên cứu SUE tại Long Biên và kết quả phỏng vấn tham dự tại hai khu nhà tạm, xập xệ

ThS. Đoàn Thị Thùy Dương trình bày về việc Sử dụng số liệu trong hoạch định chính sách tại Long Biên.

Hỏi và đáp về các kết quả của dự án SUE

Đại diện CDC Hà Nội

Đại diện Trung tâm Y tế Quận Long Biên

Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp!