Ngày 1/12/2018 Phòng QL KHCN khai giảng lớp học đầu tiên của chương trình Nghiên cứu viên trẻ với sự tham gia của gần 50 thầy cô/cán bộ trẻ, học viên và sinh viên trường Đại Học Y tế Công Cộng. 

Lớp học đầu tiên về "Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản" do PGS.TS Hoàng Văn Minh và TS.Dương Minh Đức giảng, giúp các thành viên tham gia:

  • Xác định được các thành phần của một đề cương nghiên cứu khoa học y học. Xây dựng được những nội dung cơ bản của từng thành phần trong đề cương nghiên cứu khoa học y học
  • Phân biệt được khái niệm, đặc điểm và khả năng áp dụng của các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học phổ biến. 
  • Sử dụng được phần mềm thống kê STATA trong phân tích số liệu cơ bản

PGS.TS Hoàng Văn Minh giảng về Khái niệm và tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học

Trưởng của 6 nhóm NCV trẻ được tuyển chọn trình bày về chủ đề nghiên cứu và lí do chọn chủ đề của nhóm.

Mội số hình ảnh của buổi học 

Các hội viên tham gia đã lĩnh hội được những kiến thức và thực hành xác định vấn đề nghiên cứu và xây dựng đề cương nghiên cứu.