Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ đề tài  "Đánh giá và xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng các nghiên cứu sức khỏe" của PGS.TS.Vũ Thị Hoàng Lan 

Hội đồng gồm: 

1. PGS.TS.Hoàng Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng

2. PGS.TS.Đào Thị Minh An (Trường Đại Học Y Hà Nội - Ủy viên nhận xét

3. PGS.TS.Phạm Việt Cường - Ủy viên nhận xét

4. TS. Nguyễn Quốc Huy (Cục KH & CN, BYT) - Ủy viên

5. PGS.TS. Lã Ngọc Quang - Ủy viên

Thời gian : 15h 15 ngày 29/11 (thứ 5)

Địa điểm: Phòng A210 Trường Đại Học Y tế công cộng