Ngày 29/1/2018, Phòng Quản lý KH&CN đã tiến hành tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở : 

Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi dân tộc Tày tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 2017.

  • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Anh Vân
  • Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y tế công cộng
  • Thời gian thực hiện: 3/2017-01/2018 
  • Đề tài được hội đồng khoa học công nghệ đánh giá đạt loại KHÁ
  • Báo cáo tóm tắt kết quả nổi bật của đề tài tại đây: Tóm tắt tiếng anh & Tóm tắt tiếng Việt