ThS. Nguyễn Thị Minh Thành

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
  ThS. Xã hội học
 • Experience
 • Thư điện tử

Nguyễn Thị Minh Thành

(Chuyên viên)

ThS. Xã hội học

Phụ trách:

 • Quản lý nhiệm vụ NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ,cấp thành phố.
 • Thư ký Hội đồng Đạo Đức
 • Thư ký Hội đồng chức danh

Email: ntmt1@huph.edu.vn

Điện thoại: 024.62662386