STT Tên bài báo Tên tạp chí Nhóm tạp chí Tác giả Vai trò
1  Thực trạng tai nạn thương tích trong lao động của người làm mộc tại làng nghề mộc Vĩnh Đông, Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2017  Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thuý Quỳnh Tác giả tham gia
2 Thực trạng tai nạn lao động ở công nhân thu gom rác thuộc công ty môi trường đô thi một thành viên Hà Nội năm 2017  Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thuý Quỳnh Tác giả tham gia
3 Các yếu tố liên quan tới sự thay đổi kiến thức về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi của giáo viên mầm non tại huyện Hoài Đức, Hà Nội sau 1 năm can thiệp  Tạp chí y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thị Minh Thuỷ Tác giả đứng đầu
4 Điều kiện an toàn của các phòng X-Quang tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tạp chí Y học Việt Nam  Tạp chí Y học Việt Nam Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thuý Quỳnh Tác giả tham gia
5 Design a blood pressure self-monitoring chart for hypertensive patients and evaluate its effectiveness in improving blood pressure monitoring and hypertensive medication adherence in Vietnam Medicine and Pharmacy Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Thị Mỹ Hạnh Tác giả đứng đầu
6 Đánh giá công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Bình Định năm 2016 Tạp chí Điều dưỡng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thái Quỳnh Chi Tác giả tham gia
7 Truyền thông nguy cơ Sức khoẻ môi trường: khái niệm và một số thách thức Tạp chí Môi trường Báo trên tạp chí KHCN khác Trần Thị Tuyết Hạnh Tác giả đứng đầu
8 Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực thực hiện phân tuyến kỹ thuật phục hồi chức năng của các bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh tuyên quang. Tạp chí phục hồi chức năng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thị Minh Thuỷ Tác giả tham gia
9 Tổng quan về mô hình phát hiện sớm khuyết tật Tạp chí phục hồi chức năng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thị Minh Thuỷ Tác giả tham gia
10 Thực trạng phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi tại Huyện Hoài Đức Tạp chí phục hồi chức năng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thị Minh Thuỷ Tác giả tham gia
11 Thực trạng phân tuyến  kỹ thuật phục hồi chức năng của các bệnh viện huyện  tỉnh Tuyên Quang Tạp chí phục hồi chức năng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thị Minh Thuỷ Tác giả đứng đầu
12 Một số yếu tố liên quan đến thời điểm phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi tại Huyện Hoài Đức, Hà nội Tạp chí phục hồi chức năng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thị Minh Thuỷ Tác giả tham gia
13 Tỷ lệ các dạng khuyết tật ở trẻ khuyết tật tại huyện Hoài đức- hà nội năm 2014 Tạp chí phục hồi chức năng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thị Minh Thuỷ Tác giả tham gia
14 Một số yếu tố liên quan đến thái độ, hành vi phòng lây nhiễm HPV ở phụ nữ có chồng tại Chí Linh, Hải Dương Tạp chí Y dược cổ truyền Việt Nam Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đinh Thu Hà Tác giả tham gia
15 Lượng giá nguy cơ thừa cân- béo phì liên quan đến tiêu thụ nước ngọt có ga không cồn ở học sinh một số trường trung học phổ thông tại Hà Nội  Tạp chí Y Dược học Quân sự Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lê Thị Thu Hà Tác giả tham gia
16 Thay đổi kiến thức về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi  của CBYT tuyến xã tại huyện Hoài Đức, Hà Nội sau 1 năm can thiệp Tạp chí y dược học quân sự  Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thị Minh Thuỷ Tác giả đứng đầu
17 Thực trạng ô nhiễm vi sinh vật của nước uống đóng chai và một số yếu tố liên quan tại Đồng Tháp năm 2016 Tạp chí Y học cộng đồng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lưu Quốc Toản Tác giả tham gia
18 Thực trạng vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại sản phẩm rượu tại các điểm bán lẻ tại Việt Nam năm 2015 Tạp chí Y học cộng đồng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lê Thị Thanh Hương Tác giả tham gia
19 Stress nghề nghiệp ở điều dưỡng viên trong quá trình chăm sóc bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2017 Tạp chí Y học cộng đồng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lã Ngọc Quang Tác giả tham gia
20 Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017 Tạp chí Y học cộng đồng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lã Ngọc Quang Tác giả tham gia
21 Tỷ lệ bạo lực nơi làm việc ở điều dưỡng viên do bệnh nhân gây ra tại các khoa lâm sàng, bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017 Tạp chí Y học cộng đồng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lã Ngọc Quang Tác giả tham gia
22 Thực trạng hài lòng của bệnh nhân với việc tiếp đón và thời gian chờ đợi tại khoa Khám bệnh, bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2017 Tạp chí Y học cộng đồng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lã Ngọc Quang Tác giả tham gia
23 Tỷ lệ sự cố trong vận chuyển cấp cứu nội viện tại khoa Cấp cứu và chống độc - bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017 Tạp chí Y học cộng đồng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lã Ngọc Quang Tác giả tham gia
24 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhà tiêu hợp vệ sinh của người dân xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp năm 2016 Tạp chí Y học cộng đồng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lê Thị Thanh Hương Tác giả tham gia
25 Một số yếu tố ảnh hưởng đến động lực nơi làm việc ở điều dưỡng viên tại các khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017 Tạp chí Y học cộng đồng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lã Ngọc Quang Tác giả tham gia
26 Tác động tâm lý của thiên tai lai người dân tại 2 tỉnh miền Trung Việt Nam Tạp chí Y học Dự Phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đỗ Thị Hạnh Trang Tác giả đứng đầu
27 Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới cho trẻ bú sớm của bà mẹ sinh con tại bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Xuyên năm 2015 Tạp chí Y học Dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thuỳ Linh Tác giả đứng đầu
28 So sánh sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú giữa người cận nghèo có và không có thẻ bảo hiểm y tế tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Tạp chí Y học Dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phùng Thanh Hùng Tác giả tham gia
29 Thực trạng và nhu cầu nhân lực y tế phòng, chống HIV/AIDSAIDS tại 14 tỉnh dự án Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDSAIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng năm 2014 Tạp chí Y học Dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hứa Thanh Thuỷ Tác giả đứng đầu
30 Tác động tâm lý của thiên tai lên người dân tại hai tỉnh miền Trung Việt Nam Tạp chí Y học Dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Thị Điệp Tác giả tham gia
31 So sánh sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú giữa người cận nghèo có và không có thẻ bảo hiểm y tế tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Tạp chí Y học Dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Đức Thành Tác giả đứng đầu
32 Thực trạng hệ thống tổ chức tham mưu quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế và một số giải pháp: Nghiên cứu tại 8 tỉnh Việt Nam, năm 2016. Tạp chí Y học Dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hoàng Khánh Chi Tác giả đứng đầu
33 So sánh sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú giữa người cận nghèo có và không có thẻ bảo hiểm y tế tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Tạp chí Y học Dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Chu Huyền Xiêm Tác giả tham gia
34 Một số yếu tố liên quan đến động lực làm việc của nhân viên y tế khối lâm sàng Viện Pháp y Tâm thần trung ương năm 2015 Tạp chí Y học Dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Bùi Thị Thu Hà Tác giả tham gia
35 ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ CẬN LÂM SÀNG THEO CÁC NHÓM ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG ARV Ở BỆNH NHI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG, 2008-2012  Tạp chí Y học dự phòng Báo trên tạp chí KHCN khác Lê Thị Kim ánh Tác giả tham gia
36 Sự thay đổi lâm sàng và chỉ số cận lâm sàng trên bệnh nhân nhi nhiễm HIV được điều trị với thuốc kháng vi rút ARV tại bệnh viện Nhi trung ương năm 2008-2012 Tạp chí Y học dự phòng Báo trên tạp chí KHCN khác Lê Thị Kim ánh Tác giả tham gia
37 Mối liên quan giữa tiếp cận với truyền thông và kiến thức phòng lây nhiễm HPV ở phụ nữ 15- 49 tuổi: kết quả từ một can thiệp tại Chí Linh, Hải Dương Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đinh Thu Hà Tác giả tham gia
38 Hệ thống tổ chức và nhân lực tham mưu quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại Việt Nam: bức tranh tổng thể từ các văn bản pháp quy và chính sách  Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hoàng Khánh Chi Tác giả tham gia
39 Thực trạng hệ thống tổ chức tham mưu quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế và một số giải pháp: nghiên cứu tại 8 tỉnh Việt Nam, năm 2016 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Thị Thùy Linh Tác giả tham gia
40 Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới cho trẻ bú sớm của bà mẹ sinh con tại bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Xuyên năm 2015 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Bùi Thị Tú Quyên Tác giả tham gia
41 Kiến thức, thực hành tuân thủ điều trị tăng huyết áp của hội viên câu lạc bộ bệnh nhân tăng huyết áp bệnh viện Bạch Mai Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hồ Thị Hiền Tác giả tham gia
42 TỔN THƯƠNG MẮT TRÊN BỆNH NHÂN KHÔ DA SẮC TỐ Ở VIỆT NAM-   BÁO CÁO LOẠT CA BỆNH" Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Hữu Bích Tác giả tham gia
43 Thực trạng đào tạo theo chế độ liên thông cho cán bộ y tế tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Dương Kim Tuấn Tác giả đứng đầu
44 Thực trạng kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về phân loại, thu gom chất thải rắn y tế tại Bệnh viên đa khoa Đồng Tháp năm 2015 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Hằng Nguyệt Vân Tác giả tham gia
45 Sự thay đổi lâm sàng và chỉ số cận lâm sàng trên bệnh nhân nhi nhiễm HIV được điều trị với thuốc kháng vi rút ARV tại bệnh viên Nhi trung ương năm 2008 - 2012 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đặng Vũ Phương Linh Tác giả đứng đầu
46 . Vai trò của các chỉ số cận lâm sàng trong tiên lượng khả năng đáp ứng điều trị trên bệnh nhân nhi nhiễm HIV. Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đặng Vũ Phương Linh Tác giả đứng đầu
47 ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ CẬN LÂM SÀNG THEO CÁC NHÓM ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG ARV Ở BỆNH NHI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG, 2008-2012 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Hữu Bích Tác giả tham gia
48 Thực trạng và nhu cầu nhân lực y tế phòng, chống HIV/AIDS tại 14 tỉnh dự án nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng mê công mở rộng năm 2014 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Quỳnh Anh Tác giả tham gia
49 Nghiên cứu thực trạng đào tạo và sử dụng nhân lực y tế theo chế độ cử tuyển và theo địa chỉ tại Việt Nam. Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Thị Đức Hạnh Tác giả tham gia
50 Hóa chất gây rối loạn nội tiết: yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh ung thư vú Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đinh Thị Thanh Tác giả tham gia
51 Xác định nguyên nhân tử vong qua phỏng vấn: Bàn luận về phương pháp và khả năng áp dụng tại Việt Nam Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Thị Hồng Tác giả đứng đầu
52 Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện đa khoa huyện An Phú, tỉnh An Giang năm 2016 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phùng Thanh Hùng Tác giả đứng đầu
53 Ảnh hưởng của khí hậu lên tình hình nhập viện do bệnh đường ruột ở trẻ em tại Hà Nội giai đoạn 2007 – 2014 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lê Tự Hoàng Tác giả đứng đầu
54 Kiến thức, thực hành về nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ của giáo viên tại các Trường mầm non thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp năm 2017 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Quốc Thành Tác giả tham gia
55 Thực trạng an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại tỉnh Bắc Ninh năm 2016 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thuý Quỳnh Tác giả tham gia
56 Thực trạng nhân lực và yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc của nhân viên y tế tại Trung tâm chẩn đoán y khoa thành phố Cần Thơ năm 2015 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Hằng Nguyệt Vân Tác giả tham gia
57 Dấu hiệu tổn thương cơ xương khớp ở công nhân nữ trong một số khu công nghiệp tại Việt Namvà liên quan với một số yếu tố nghề nghiệp 2017 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Ngọc Bích Tác giả đứng đầu
58 Truyền thông phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng cho dân tộc Xơ Đăng tại một xã biên giới tỉnh Kon Tum Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hồ Thị Hiền Tác giả tham gia
59 Hệ thống tổ chức và nhân lực tham mưu quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại Việt Nam: bức tranh tổng thể từ các văn bản pháp quy và chính sách Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Minh Hoàng Tác giả tham gia
60 Một số yếu tố nghề nghiệp liên quan đến đau thắt lưng ở nhân viên điều dưỡng bệnh viện hữu nghị Việt Đức năm 2016 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Ngọc Bích Tác giả tham gia
61  Dấu hiệu tổn thương cơ xương khớp ở công nhân nữ trong một số khu công nghiệp tại Việt Nam và yếu tố liên quan với một số yếu tố nghề nghiệp Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thuý Quỳnh Tác giả tham gia
62 Thực trạng tiêm vắc xin cúm mùa của nhân viên y tế tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội năm 2014 và một số yếu tố liên quan  Tạp chí Y học dự phòng Báo trên tạp chí KHCN khác Lê Thị Kim ánh Tác giả tham gia
63 Thực trạng tai nạn lao động ở công nhân thu gom rác thuộc công ty môi trường đô thi một thành viên Hà Nội năm 2017 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Thị Thu Thuỷ Tác giả tham gia
64 Thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ do cô đỡ thôn bản cung cấp tại các bản miền núi tỉnh Điện Biên  Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đoàn Thị Thuỳ Dương Tác giả tham gia
65 Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Phương Liên Tác giả tham gia
66 Kiến thức về phòng biến chứng và nhu cầu được tư vấn của bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Mỹ Tho năm 2016 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thị Thuý Nga Tác giả đứng đầu
67 Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện đa khoa huyện An Phú, tỉnh An Giang năm 2016 Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Quỳnh Anh Tác giả tham gia
68  Đặc điểm chỉ số cận lân sàng theo các nhóm đáp ứng điều trị thuocs kháng ARV ở bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện nhi trung ương, 2008 - 2012.  Tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đặng Vũ Phương Linh Tác giả đứng đầu
69 Dấu hiệu tổn thương cơ xương khớp ở công nhân nữ trong một số khu công nghiệp tại Việt Nam và yếu tố liên quan với một số yếu tố nghề nghiệp  Tạp chí Y học dự phòng, Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Thị Thu Thuỷ Tác giả tham gia
70 Thực trạng tiếp cận điều trị HIV/AIDS của người nhiễm HIV tại Ninh Bình năm 2014-2015 Tạp chí y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lê Bảo Châu Tác giả đứng đầu
71 Hóa chất gây rối loạn nội tiết: yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh ung thư vú Tạp chí y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đặng Thế Hưng Tác giả đứng đầu
72 Ảnh hưởng của khí hậu lên tình hình nhập viện do bệnh đường ruột ở trẻ em tại Hà Nội giai đoạn 2007 – 2014 Tạp chí y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thị Trang Nhung Tác giả tham gia
73 Thực trạng hệ thống tổ chức tham mưu quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế và một số giải pháp: nghiên cứu tại 8 tỉnh Việt Nam, năm 2016 Tạp chí y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Minh Hoàng Tác giả tham gia
74 Hệ thống tổ chức và nhân lực tham mưu quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại Việt Nam: bức tranh tổng thể từ các văn bản pháp quy và chính sách Tạp chí y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Thị Thùy Linh Tác giả đứng đầu
75 Chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư vú sử dụng thang đo QLQ-C30 và một số yếu tố liên quan tại một số bệnh viện ung bướu tại Việt Nam  Tạp chí y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thu Hà Tác giả đứng đầu
76 KIẾN THỨC, THƯC HÀNH VỀ PHONG LÂY NHIỄM HPV CỦA PHỤ NỮ TUỔI 15-49 CÓ CHỒNG, TẠI THỊ XÃ CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG VÀ HUYÊN THANH THỦY, PHÚ THO NĂM 2014  Tạp chí y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đinh Thu Hà Tác giả tham gia
77 Thực trạng và nhu cầu nhân lực y tế phòng, chống HIVAIDS tại 14 tỉnh dự án Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng năm 2014 Tạp chí y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hồ Thị Hiền Tác giả tham gia
78 Bỏ trị của bệnh nhân tại cơ sở Methadone thành phố Hòa Bình giai đoạn 2012 - 2015 Tạp chí y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hồ Thị Hiền Tác giả tham gia
79 Thực trạng khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi tại Hà Nội năm 2014 - 2015 Tạp chí y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thị Minh Thuỷ Tác giả đứng đầu
80 Kiến thức, thái độ và thực hành của giáo viên, nhân viên trường tiểu học về dự phòng bệnh tiêu chảy cấp trẻ em tại quận 12 TP Hồ Chí Minh, năm 2015 tạp chí Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thị Anh Vân Tác giả đứng đầu
81 Thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ do cô đỡ thôn bản cung cấp tại các bản miền núi tỉnh Điện Biên  Tạp chí Y học Dự phòng  Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Bùi Thị Thu Hà Tác giả tham gia
82 Thực trạng và nhu cầu nhân lực y tế phòng, chống HIV/AIDS tại 14 tỉnh Dự án Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng năm 2014 Tạp chí y học dự phòng. Tập 27 số 5  Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Quỳnh Anh Tác giả tham gia
83  Tác động tâm lý của thiên tai lên người dân tại hai tỉnh miền Trung Việt Nam  Tạp chí Y học dự phòng 27, 5/2017: 130-135 Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hà Văn Như Tác giả tham gia
84 Thực hành sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật của người phun thuốc tại xã Nam Phong, Thành phố Nam Định năm 2015. Tạp chí Y học Thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Thị Tuyết Hạnh Tác giả tham gia
85 Kiến thức, thực hành phòng chống chân tay miệng của giáo viên mầm non huyện Tân Hồng, Đồng Tháp năm 2017 Tạp chí Y học Thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Quốc Thành Tác giả tham gia
86 KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA CHUẨN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN CHÂM CỨU TRUNG ƯƠNG NĂM 2017 Tạp chí Y học Thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Bùi Thị Tú Quyên Tác giả tham gia
87 Giá trị và độ tin cậy của thang đo dự phòng nhiễm HPV theo mô hình Niềm tin sức khỏe: Kết quả nghiên cứu với phụ nữ có chồng tuổi 15-49 tại Chí Linh, Hải Dương và Thanh Thủy, Phú Thọ Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đinh Thu Hà Tác giả tham gia
88 Đánh giá công tác quản lý bệnh đái tháo đường type 2 của cán bộ chiến sỹ tại Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2015 Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Quỳnh Anh Tác giả tham gia
89 Thực trạng khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực của điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016 Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phùng Thanh Hùng Tác giả đứng đầu
90 Đánh giá độ tin cậy kiểm tra lại Bộ công cụ đo lường môi trường làm việc (COACH) trên cán bộ y tế tại Quảng Ninh Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Dương Minh Đức Tác giả tham gia
91 Đánh giá mức độ hiểu của cán bộ y tế với bộ công cụ đo lường môi trường làm việc (COACH) tại Quảng Ninh Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Dương Minh Đức Tác giả tham gia
92 Thực trạng phơi nhiễm tiếng ồn nơi làm việc và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống điếc nghề nghiệp của người lao động tại nhà máy xi măng An Giang năm 2016 Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Ngọc Bích Tác giả tham gia
93 Thực trạng tuân thủ điều trị của người bệnh tâm thần đang điều trị ngoại trú tại các trạm y tế thuộc quận Long Biên, Hà Nội năm 2016 Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Phương Liên Tác giả đứng đầu
94 Thực trạng khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực của điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016. Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Quỳnh Anh Tác giả tham gia
95 THỰC TRẠNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA NGƯ DÂN  PHƯỜNG NINH THỦY, THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA  NĂM 2017 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Bùi Thị Tú Quyên Tác giả tham gia
96 Kiến thức, thực hành phòng chống chân tay miệng của giáo viên mầm non huyện Tân Hồng, Đồng Tháp năm 2017 Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Dương Kim Tuấn Tác giả tham gia
97 Kiến thức, thực hành về nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ của giáo viên tại các Trường mầm non thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp năm 2017 Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Dương Kim Tuấn Tác giả tham gia
98 Một số yếu tố liên quan đến thực hành tiêm an toàn của sinh viên điều dưỡng Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên tại Bệnh viện A Thái Nguyên Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thuý Quỳnh Tác giả tham gia
99 THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN LAO ĐƯỢC QUẢN LÝ TẠI CÁC TRẠM Y TẾ HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2017 Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Bùi Thị Tú Quyên Tác giả tham gia
100 Thực trạng thực hiện quy tắc ứng xử theo thông tư 07/2014/TT-BYT của điều dưỡng Trung tâm Ung bướu BV Đa khoa Tỉnh Hải Dương năm 2017 Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lê Thị Kim ánh Tác giả tham gia
101 Thực trạng kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về phân loại, thu gom chất thải rắn y tế tại Bệnh viên đa khoa Đồng Tháp năm 2015 Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Thị Hồng Tác giả tham gia
102 Thực trạng sử dụng kháng sinh cho trẻ dưới 5 tuổi của bà mẹ tại phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội năm 2017 Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Quỳnh Anh Tác giả đứng đầu
103 Kiến thức và thực hành tiêm an toàn của sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Y Thái Nguyên tại Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thuý Quỳnh Tác giả tham gia
104 Kiến thức, thực hành phòng biến chứng tăng huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang   Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đỗ Thị Hạnh Trang Tác giả đứng đầu
105 Một số yếu tố liên quan đến kiến thức phòng lây nhiễm HPV ở phụ nữ có chồng tại Chí Linh, Hải Dương Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đinh Thu Hà Tác giả tham gia
106 Đánh giá công tác quản lý bệnh đái tháo đường type 2 của cán bộ chiến sỹ tại Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2015. Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Trí Dũng Tác giả đứng đầu
107 Thực trạng nguồn nhân lực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2015 Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Bùi Thị Mỹ Anh Tác giả tham gia
108 Một số kết quả sau 12 tháng điều trị ARV của bệnh nhân HIV và những thuận lợi, khó khăn trong điều trị chăm sóc, tư vấn người có HIV tại phòng khám ngoại trú bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, năm 2016,  Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phan Văn Tường Tác giả đứng đầu
109 Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ của người bệnh sau phẫu thuật tại 4 khoa Ngoại bệnh viện Cà Mau năm 2017 Tạp chí Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Dương Kim Tuấn Tác giả tham gia
110 Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý sử dụng thiết bị y tế tại bệnh viện đa khoa huyên Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông, năm 2016 Tạp chí y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Chu Huyền Xiêm Tác giả đứng đầu
111 Thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên các bệnh viện đa khoa tuyến huyện tỉnh Bến Tre Tạp chí y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Chu Huyền Xiêm Tác giả đứng đầu
112 Quản lý chất thải rắn y tế Bình Phước Tạp chí Y học thực hành, số 8(1030), tr. 56-59 Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hà Văn Như Tác giả tham gia
113 QL đái tháo dường Tạp chí Y học thực hành, số 8(1030), tr. 6-9 Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hà Văn Như Tác giả tham gia
114 Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi và một số yếu tố liên quan ở học sinh lớp 5, trường tiểu học An Tường và Hồng Thái, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Tạp chí Y học Việt Nam Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lã Ngọc Quang Tác giả tham gia
115 Một số yếu tố liên quan tới kiến thức, thực hành về làm mẹ an toàn của phụ nữ dân tộc H'mông 15-49 tuổi có chồng tại Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La Tạp chí Y học Việt Nam Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thanh Hương Tác giả tham gia
116 Thời gian và chi phí điều trị chấn thương của bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa Đồng Tháp Tạp chí Y học Việt Nam Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thuý Quỳnh Tác giả tham gia
117 Mô hình chấn thương điều trị tại bệnh viện đa khoa Đồng Tháp năm 2014 Tạp chí Y học Việt Nam Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thuý Quỳnh Tác giả tham gia
118 Kiến thức, thực hành về làm mẹ an toàn của phụ nữ người H'mong tuổi 15-49 có chồng tai 4 xã tỉnh Sơn La Tạp chí Y học Việt Nam Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thanh Hương Tác giả tham gia
119 Hoạt động của đơn vị điều trị trong ngày tại khoa huyết học bệnh viện chợ rẫy giai đoạn 2012 - 2016 Tạp chí Y học Việt Nam Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đoàn Thị Thuỳ Dương Tác giả tham gia
120 Một số yếu tố ảnh hưởng đến dự định hiến máu nhắc lại: Kết quả từ nghiên cứu tổng quan hệ thống Tạp chí Y tế công cộng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đoàn Thị Thuỳ Dương Tác giả tham gia
121 Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới sử dụng hoá chất diệt côn trùng trong gia đình của người dân thành phố Bắc Giang năm 2017.  Tạp chí Y tế công cộng, Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Thị Tuyết Hạnh Tác giả tham gia
122 Thực trạng và các yếu tố liên quan đến bạo lực thể chất của học sinh trường trung học phổ thông Chương Mỹ, Hà nội năm 2016 Tạp chí Y tế Dự Phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Việt Cường Tác giả tham gia
123 Handwashing with soap practices among care takers of children under five years of age Vietnam Journal of Preveventive Medicine (English version) Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Đỗ Thị Hạnh Trang Tác giả tham gia
124 Handwashing with soap practices among caretakers of children under five years of age in five provinces in Vietnam Vietnam Journal Prevntive Medicine Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lê Thị Thanh Hương Tác giả đứng đầu
125 Hiểu biết, thái độ về tiêu thụ nước ngọt có ga không cồn ở học sinh 2 trường THPT tại HN năm 2015, Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 2,tập 42m tháng2/2017; tr.24-33. Y Dược học Quân sự Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thanh Hà Tác giả đứng đầu
126 Thực hành của nhân viên nhà bếp về ATTP và điều kiện ATTP bếp ăn tập thể các doanh nghiệp khai thác than tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2015 Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lưu Quốc Toản Tác giả đứng đầu
127 Kiến thức phòng chống bệnh truyền nhiễm tại cửa khẩu và một số yếu tố liên quan của kiểm dịch viên y tế tại 5 Trung tâm Kiểm dịch y tế khu vực Miền Bắc, năm 2016 Y học Dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lã Ngọc Quang Tác giả tham gia
128 Tổng quan nghiên cứu trên thế giới về tác động lên sức khỏe của hạn hán Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Công Ngọc Long Tác giả đứng đầu
129 Chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư vú sử dụng thang đo QLQ-C30 và một số yếu tố liên quan tại một số bệnh viện ung bướu tại Việt Nam Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Quỳnh Anh Tác giả tham gia
130 Hệ thống tổ chức và nhân lực tham mưu quản lý nhà nước về Bảo hiểm y tế tại Việt Nam: bức tranh tổng thể từ các văn bản pháp quy và chính sách Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thanh Hương Tác giả tham gia
131 Thực trạng và nhu cầu nhân lực y tế phòng, chống HIV/AIDS tại 14 tỉnh Dự án Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng năm 2014 Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thanh Hương Tác giả tham gia
132 Mối liên quan giữa tiếp cận với truyền thông và kiến thức phòng lây nhiễm HPV ở phụ nữ 15- 49 tuổi: kết quả từ một can thiệp tại Chí Linh, Hải Dương Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hứa Thanh Thuỷ Tác giả tham gia
133 Kiến thức phòng bệnh nhiễm xạ nghề nghiệp và một số yếu tố liên quan của nhân viên X Quang tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thuý Quỳnh Tác giả tham gia
134 Thực trạng hệ thống tổ chức tham mưu quản lý nhà nước về Bảo hiểm y tế và một số giải pháp: nghiên cứu tại 8 tỉnh Việt Nam, năm 2016 Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thanh Hương Tác giả tham gia
135 Thực trạng hội chứng chuyển hóa và yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị năm 2016 Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lã Ngọc Quang Tác giả tham gia
136 Thực trạng và các yếu tố liên quan đến Stress của sinh viên y tế công cộng tại một trường đại học ở Hà Nội năm 2017 Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lã Ngọc Quang Tác giả tham gia
137 Giá trị và độ tin cậy của thang đo dự phòng nhiễm HPV theo mô hình Niềm tin sức khỏe: Kết quả nghiên cứu với phụ nữ có chồng tuổi 15-49 tại Chí Linh, Hải Dương và Thanh Thủy, Phú Thọ Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thanh Hương Tác giả đứng đầu
138 Mối liên quan giữa tiếp cận với truyền thông và kiến thức phòng lây nhiễm HPV ở phụ nữ 15- 49 tuổi: kết quả từ một can thiệp tại Chí Linh, Hải Dương Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thanh Hương Tác giả tham gia
139 KIẾN THỨC, THƯC HÀNH VỀ PHONG LÂY NHIỄM HPV CỦA PHỤ NỮ TUỔI 15-49 CÓ CHỒNG, TẠI THỊ XÃ CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG VÀ HUYÊN THANH THỦY, PHÚ THO NĂM 2014 Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thanh Hương Tác giả tham gia
140 Kiến thức về phòng biến chứng và nhu cầu được tư vấn của bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Mỹ Tho năm 2016 Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Bùi Thị Mỹ Anh Tác giả tham gia
141 Giá trị và độ tin cậy của thang đo dự phòng nhiễm HPV theo mô hình Niềm tin sức khỏe: Kết quả nghiên cứu với phụ nữ có chồng tuổi 15-49 tại Chí Linh, Hải Dương và Thanh Thủy, Phú Thọ Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hứa Thanh Thuỷ Tác giả tham gia
142 Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng ung thư đại trực tràng ở bệnh nhân nội soi tại Khoa Thăm dò chức năng, bệnh viện Bạch Mai, năm 2016 Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Lã Ngọc Quang Tác giả tham gia
143 Thực trạng hoạt động của hệ thống quản lý tiêm chủng điện tử tại TP Hà nội sau 10 tháng triển khai năm 2017 Y học dự phòng Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Việt Cường Tác giả tham gia
144 Thực trạng cấp và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi dân tộc H'Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên Y học dự phòng, 27, 5-2017: 145-152 Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hà Văn Như Tác giả đứng đầu
145 Kiến thức thực hành phòng ngừa viêm phổi thở máy của điều dưỡng khoa hồi sức bệnh viện Baxhj Mai Y học Dự phòng 27, 5-2017: 161-167 Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Hà Văn Như Tác giả đứng đầu
146 Thực trạng sẵn sàng chi trả một số dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của phụ nữ 18- 49 tuổi có chồng tại huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang năm 2017 và một số yếu tố liên quan Y học Thực Hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Bùi Thị Tú Quyên Tác giả tham gia
147 Thực trạng nhiễm vi sinh vật và một số yếu tố liên quan đến điều kiện ATTP nước uống đóng chai tại Phú Yên năm 2016 Y học Thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Nguyễn Thanh Hà Tác giả tham gia
148 Sự sẵn sàng chi trả phí dịch vụ điều trị của bệnh nhân chuẩn bị tham gia mô hình xã hội hóa Methadone tại cơ sở điều trị Methadone Nam Từ Liêm- Hà Nội năm 2017 Y học Thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Bùi Thị Tú Quyên Tác giả tham gia
149 Thực trạng quản lý bệnh nhân đái tháo đường ngoại trú và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2016 Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phạm Hùng Tiến Tác giả đứng đầu
150 Đánh giá việc tuân thủ vệ sinh bàn tay của điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2016 Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phan Văn Tường Tác giả đứng đầu
151  Đào Mai Hoa, Phạm Phương Lan, Phan Văn Tường (2017); Nghiên cứu can thiệp gian thời gian chờ đợi của bệnh nhân tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, 2014. Y học thực hành Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Phan Văn Tường Tác giả tham gia
152 Bảng phiên giải và hỗ trợ tự theo dõi huyết áp dành cho người bệnh giúp tăng hiệu quả tuân thủ điều trị/Y học Việt Nam Y học Việt Nam Báo trong danh mục tạp chí công nhận của Hội đồng giáo sư nhà nước Trần Thị Mỹ Hạnh Tác giả đứng đầu