Trong bối cảnh toàn ngành Y tế đã và đang tích cực nâng cao nhận thức và triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số y tế bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng tới các công nghệ số hiện đại nhằm thay đổi toàn bộ hoạt động Y tế trong chăm sóc sức khỏe, chiều ngày 28/2/2024, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chủ đề: Xu hướng chuyển đổi số trong y tế thế giới và các bài học thành công từ FPT.

Chia sẻ tại buổi SHKH có ThS. Nguyễn Trung Hiếu - Giám đốc Trung tâm tư vấn chiến lược Y tế số- Công ty TNHH phần mềm FPT và ThS. Hoàng Đồng Tiến - Phó giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm y tế số DHM- Công ty TNHH phần mềm FPT.

ThS. Nguyễn Trung Hiếu - Giám đốc Trung tâm tư vấn chiến lược Y tế số- FPT software chia sẻ tại buổi SHKH

ThS. Hoàng Đồng Tiến - Phó giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm y tế số DHM- FPT software chia sẻ tại buổi SHKH

Với gần 2 giờ chia sẻ về xu hướng chuyển đổi số trong y tế thế giới như ứng dụng các thiết bị thông minh, phân tích dữ liệu, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân,… các chuyên gia còn chia sẻ một số câu chuyện thực tế về thành công của FPT software trong triển khai công nghệ trong chăm sóc sức khỏe từ xa và định hướng phát triển FPT health care- xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe dựa trên công nghệ số.
Buổi SHKH đặc biệt hữu ích không chỉ mang lại các thông tin, thực tế và định hướng về chuyển đổi số trong Y tế, mà còn mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tư vấn xây dựng phần mềm quản trị trong Nhà trường, cũng như cơ hội giao lưu, thực tập vô cùng hấp dẫn cho các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Khoa học dữ liệu tại FPT software.

Nguồn: Phòng QLKH&HTPT

 

none