NHÀ HÀNG

1. Nhà hàng Bến Bạc
Địa chỉ: 144 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 024 37442059 

 
2. Nhà Sàn quán

Địa chỉ: 427 An Dương Vương, Đông Ngạc, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại:  091 998 67 89

 
3. Sumo Yakiniku

Địa chỉ: 134 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 73008014 

 
4. Nhà Hàng Sen Tây Hồ

Địa chỉ: 614 Đ. Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 024 37199242