BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.62662386 - 0987 799688 - 0915 170715

Email: nckh@huph.edu.vn