Họ và tên: 
Lê Thị Thanh Hà

Bộ phận trực thuộc:

Email:
ltth2@huph.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu gần đây: 
Khoa học xã hội;
Thông tin bổ sung: 

Chức vụ:

Trình độ ngoại ngũ

Ngoại ngữ

Tốt

Khá

Trung bình

Anh

 

 

 

Pháp

 

 

 

Nga

 

 

 

Trung Quốc

 

 

 

 

Quá trình đào tạo

Trình độ

Chuyên ngành

Trường

Năm  tốt nghiệp

Đại học

 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

…..

 

 

 

Giải thưởng khoa học công nghệ

Năm nhận giải

Tên giải thưởng