Họ và tên: 
Nguyễn Thanh Vân

Bộ phận trực thuộc:

Email:
ntv2@huph.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu gần đây: 
Khoa học xã hội;
Khoa học Y Dược;
Thông tin bổ sung: 

Chức vụ:

Trình độ ngoại ngũ

Ngoại ngữ

Tốt

Khá

Trung bình

Anh

x

 

 

Pháp

 

 

 

Nga

 

 

 

Trung Quốc

 

 

 

 

Quá trình đào tạo

Trình độ

Chuyên ngành

Trường

Năm  tốt nghiệp

Đại học

Y tế công cộng

Đại học Y tế công cộng

2013

Thạc sỹ

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

…..

 

 

 

Giải thưởng khoa học công nghệ

Năm nhận giải

Tên giải thưởng