Ảnh của Trần Tuấn Anh
Real name: 
Họ và tên: 
Trần Tuấn Anh

Bộ phận trực thuộc:

Email:
tta@huph.edu.vn

Học vị:

Năm đạt: 
2003
Lĩnh vực nghiên cứu gần đây: 
Khoa học xã hội;
Thông tin bổ sung: 

Chức vụ:

Trình độ ngoại ngũ

Ngoại ngữ

Tốt

Khá

Trung bình

Anh

X

 

 

Pháp

 

 

 

Nga

 

 

 

Trung Quốc

 

 

 

 

Quá trình đào tạo

Trình độ

Chuyên ngành

Trường

Năm  tốt nghiệp

Đại học

Kinh tế phát triển

Đại học Kinh tế quốc dân

1998

Thạc sỹ

Kinh tế phát triển

Đại học Kinh tế quốc dân

2003

Tiến sỹ

 

 

 

…..

 

 

 

Giải thưởng khoa học công nghệ

Năm nhận giải

Tên giải thưởng