Ảnh của Phạm Trí Dũng(QLD)
Họ và tên: 
Phạm Trí Dũng(QLD)
Email:
ptd1@huph.edu.vn

Học hàm:

Năm phong: 
2003

Học vị:

Năm đạt: 
1993
Lĩnh vực nghiên cứu gần đây: 
Khoa học xã hội;
Khoa học Y Dược;
Thông tin bổ sung: 

Chức vụ: Phó trưởng Khoa

Trình độ ngoại ngũ

Ngoại ngữ

Tốt

Khá

Trung bình

Anh

 

X

 

Pháp

 

 

 

Nga

X

 

 

Trung Quốc

 

 

 

 

Quá trình đào tạo

Trình độ

Chuyên ngành

Trường

Năm  tốt nghiệp

Đại học

Dược học

Đại học Dược Hà Nôi

1979

Thạc sỹ

 

 

 

Tiến sỹ

Quản lý, kinh tế

Viên Hàn lâm Y học Sofia

Cộng hòa Bulgaria

…..

 

 

 

Giải thưởng khoa học công nghệ

Năm nhận giải

Tên giải thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ ÁN/ĐỀ TÀI NCKH

Đề tài nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng, các yếu tố liên quan đến xơ hóa cơ Delta ở Việt Nam.
Nghiên cứu nhu cầu đào tạo để thực hiện các chức năng y tế công cộng của cán bộ y tế các tuyến
Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành về quản lý bệnh viện
Xây dựng mô hình triển khai giáo dục truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại xã Tổng Cọt huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Điều tra thực trạng công tác đào tạo nhân lực Dược
Cấu trúc và sự phân bố các chức năng y tế công cộng cơ bản ở Việt Nam
Xây dựng mô hình triển khai giáo dục truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại xã Tân Trào huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Xây dựng mô hình triển khai giáo dục truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình
Dự án xây dựng và tăng cường biện pháp giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường tại huyện Gia Lương, một huyện đồng bằng sông Hồng bằng việc sử dụng Bioga
Nghiên cứu so sánh chính sách thuốc quốc gia ở Việt nam
Điều tra khảo sát nhân lực dược
Nghiên cứu xây dựng Chính sách Quốc gia về thuốc của Việt Nam
Nghiên cứu phối hợp liên ngành sự tham gia của cộng đồng và vai trò của giới trong việc thực hiện đường lối chính sách và chiến lược bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản 2001-2010