1. Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ- Mã số: YTCC_CB 05
 2. Kế hoạch tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu năm 2019
 3. Thông báo danh sách dự kiến Hội đồng chức danh GS/PGS cấp cơ sở trường Đại học Y tế công cộng năm 2019 2019
 4. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2019
 5. Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh viên năm 2019
 6. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ của PGS.TS.Vũ Thị Hoàng Lan
 7. Thông báo kết quả tuyển chọn chương trình Bồi dưỡng nghiên cứu viên trẻ
 8. Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 của bộ môn Kinh tế y tế
 9. Thông báo Hội thảo “Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam”
 10. Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 của bộ môn Kinh tế y tế
 11. Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC.02/16-20 giai đoạn 2016-2020
 12. Chương trình bồi dưỡng nghiên cứu viên trẻ (HUPH Young Researcher Program-YRP)
 13. Xuất bản giáo trình " Phương pháp nghiên cứu trong Bệnh viện"
 14. Thông báo sinh hoạt khoa học "Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế"
 15. Thông báo nộp Đề xuất nghiên cứu Quỹ FOSTECT
 16. Thông báo danh mục tuyển chọn đề xuất NCKH năm 2018 của sinh viên
 17. Thông báo danh mục tuyển chọn đề xuất NCKH năm 2018 của cán bộ
 18. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠT CHỨC DANH GS/PGS 2017
 19. Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Quan điểm của các bên liên quan về kết hợp bằng chứng trong quá trình chính sách bệnh không lây nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng tại Việt Nam"
 20. Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Ảnh hưởng của gánh nặng nhiệt đến một số chỉ số sinh lý và cảm nhận chủ quan của nhân viên y công tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 9/2016 đến 7/2017."

Trang