1. Tài liệu nghiên cứu của WHO về Coronavirus và hướng nghiên cứu trọng điểm
 2. Cơ hội đăng tải kết quả nghiên cứu trên các số báo đặc biệt về COVID-19
 3. Kết quả xét chọn ý tưởng nghiên cứu nhanh về COVID-19
 4. Calls nghiên cứu về COVID-19 và xuất bản quốc tế
 5. Kêu gọi ý tưởng nghiên cứu nhanh về COVID-19
 6. TB v.v Hoãn tổ chức Hội thảo tập huấn (13-15/3/2020) và Hội thảo khoa học quốc gia nhân kỷ miệm ngày CTXH (24/3/2020)
 7. Hội thảo tập huấn: Phương pháp quản lý, xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng
 8. THÔNG BÁO LICH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS NĂM 2020
 9. Hội thảo tập huấn: Phương pháp quản lý, xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng
 10. Hội thảo Khoa học Phương pháp viết bài báo khoa học quốc tế: Số báo đặc biệt “Tâm lý học sức khỏe tại Việt Nam - Health Psychology in Vietnam”
 11. HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM HỌC 2019-2020
 12. Hội thảo khoa học Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe: Kỹ thuật chọn mẫu và cỡ mẫu
 13. Thư mời tham dự chương trình Gặp gỡ và giao lưu với GS Dương Quang Trung - Đại học Queen’s Belfast (vương Quốc Anh)
 14. Thay đổi địa điểm tổ chức Hội thảo: Phương pháp viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế
 15. Kết quả tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020
 16. Thông báo và Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG Y TẾ: HƯỚNG TỚI HIỆU QUẢ VÀ CÔNG BẰNG"
 17. Thông báo Hội thảo "PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ XUẤT BẢN BÀI BÁO QUỐC TẾ"
 18. Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020
 19. Thông báo v/v Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị KH&CN Tuổi trẻ cấp trường năm học 2019-2020
 20. Kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN tuổi trẻ cấp trường năm học 2019-2020

Trang