1. Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Ảnh hưởng của gánh nặng nhiệt đến một số chỉ số sinh lý và cảm nhận chủ quan của nhân viên y công tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 9/2016 đến 7/2017."
 2. Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi dân tộc Tày tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 2017"
 3. Thông báo nộp đề xuất đề tài NCKH cấp Bộ và Thành phố năm 2018
 4. THÔNG BÁO MỜI GỬI BÁO CÁO CHO HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM 2018
 5. THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ VỀ LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2017
 6. HỘI NGHỊ KHOA HỌC TUỔI TRẺ TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN, SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
 7. Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược toàn quốc lần thứ 18
 8. Thông báo Lịch xét công nhận chức danh GS/PGS năm 2016
 9. THÔNG BÁO CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2016
 10. Kế hoạch xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về KHCN
 11. Thông báo đăng ký đề tài KHCN dự thi giải thưởng "Nhân tài đất việt 2015"
 12. Lịch sinh hoạt khoa học định kỳ 10/2015-12/2016
 13. Thông báo về việc quy đổi giờ NCKH và giờ giảng
 14. THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KH&CNTT MỞ RỘNG TRƯỜNG ĐHYTCC NĂM 2015
 15. Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2015
 16. Tuyển chuyên gia tư vấn và thực hiện đánh giá
 17. Thông báo sinh hoạt khoa học ngày 30/6
 18. Sinh hoạt khoa học định kỳ tháng 6/2015
 19. Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2015
 20. Thông báo gửi bài cho Hội nghị quốc tế về YTCC khu vực tiểu vùng sông Mê Kông

Trang