1. TB Chương trình học bổng đào tạo tại Hàn Quốc
 2. Thông báo về buổi Sinh hoạt khoa học Tháng 5/2021
 3. Call for papers Frontiers in Public Health
 4. Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5
 5. Thư mời tham gia khảo sát về tiêm Vắc xin phòng COVID-19
 6. TB v.v Tuyển chọn đề xuất đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022
 7. Thông báo về cơ hội nhận tài trợ cho nghiên cứu khoa học của Sinh viên từ tổ chức Live&Learn
 8. Sinh hoạt khoa học chủ đề: Truyền thông và kỹ năng hợp tác hiệu quả với báo chí
 9. Kêu gọi đề xuất ý tưởng nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0
 10. Sinh hoạt khoa học" Chuyển đổi số y tế Việt nam: thông tin cập nhật và xu hướng giai đoạn 2021-2030"
 11. Hội thảo khoa học: Ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong khoa học sức khỏe
 12. Hội thảo tập huấn: Hướng dẫn sử dụng phầm mềm REDCap
 13. Hội thảo khoa học "Thích ứng với Biến đổi khí hậu"
 14. CALL FOR PROJECT CONCEPT NOTES FROM RLS
 15. New NIHR Global Health Research funding calls
 16. Funding call: Global Health Research Centres
 17. Nhiệt liệt chào đón Quý đại biểu tới tham dự Hội thảo khoa học quốc gia "Công tác xã hội trong y tế: Hướng tới hiệu quả và công bằng"
 18. Thông báo tuyển dụng chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển
 19. Hội thảo khoa học quốc gia: "Công tác xã hội trong y tế: hướng tới hiệu quả và công bằng"
 20. Thông báo tuyển chọn đề tài NCKH cấp cơ sở và đề tài NCKH của sinh viên

Trang