1. Xuất bản giáo trình " Phương pháp nghiên cứu trong Bệnh viện"
 2. Thông báo sinh hoạt khoa học "Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế"
 3. Thông báo nộp Đề xuất nghiên cứu Quỹ FOSTECT
 4. Thông báo danh mục tuyển chọn đề xuất NCKH năm 2018 của sinh viên
 5. Thông báo danh mục tuyển chọn đề xuất NCKH năm 2018 của cán bộ
 6. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠT CHỨC DANH GS/PGS 2017
 7. Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Quan điểm của các bên liên quan về kết hợp bằng chứng trong quá trình chính sách bệnh không lây nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng tại Việt Nam"
 8. Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Ảnh hưởng của gánh nặng nhiệt đến một số chỉ số sinh lý và cảm nhận chủ quan của nhân viên y công tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 9/2016 đến 7/2017."
 9. Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi dân tộc Tày tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 2017"
 10. Thông báo nộp đề xuất đề tài NCKH cấp Bộ và Thành phố năm 2018
 11. THÔNG BÁO MỜI GỬI BÁO CÁO CHO HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM 2018
 12. THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ VỀ LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2017
 13. HỘI NGHỊ KHOA HỌC TUỔI TRẺ TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN, SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
 14. Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược toàn quốc lần thứ 18
 15. Thông báo Lịch xét công nhận chức danh GS/PGS năm 2016
 16. THÔNG BÁO CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2016
 17. Kế hoạch xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về KHCN
 18. Thông báo đăng ký đề tài KHCN dự thi giải thưởng "Nhân tài đất việt 2015"
 19. Lịch sinh hoạt khoa học định kỳ 10/2015-12/2016
 20. Thông báo về việc quy đổi giờ NCKH và giờ giảng

Trang