1. Hội thảo xin ý kiến về kết quả nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực y tế tuyến xã Việt Nam
 2. Hội thảo xây dựng hướng dẫn báo cáo đánh giá kinh tế dược và nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
 3. Hội thảo công bố kết quả đề tài: Giải quyết một vấn đề y tế công cộng còn chưa được nhận thức đúng mức ở Việt Nam: thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm có đối chứng chương trình Resourceful Adolescent Program (RAP-V) để nâng cao sức khoẻ tâm trí vị thành niên
 4. Hội thảo Thiết bị an toàn trên xe ô tô cho trẻ em tại Việt Nam
 5. Thông báo tuyển chọn đề xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023
 6. Hội thảo quốc tế công bố kết quả nghiên cứu đề tài: Ứng dụng phần mềm điện thoại thông minh để tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ ở phụ nữ đẻ mổ tại Việt Nam: Nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng.
 7. SHKH chủ đề: Nghiên cứu Y tế công cộng định hướng chính sách Phòng chống bệnh không lây nhiễm
 8. Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm học 2021-2022, Phương hướng triển khai năm học 2022-2023
 9. Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y tế công cộng năm 2022
 10. Sinh hoạt khoa học chủ đề: Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu về Sa sút trí tuệ tại Việt Nam và Vương Quốc Anh
 11. Thông báo Webinar chủ đề Vai trò của công nghệ Y tế số trong phòng ngừa và ứng phó với đại dịch
 12. Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y tế công cộng năm 2022
 13. Hội thảo trực tuyến: Áp dụng phương pháp tiếp cận Một sức khỏe trong quản lý nguy cơ từ Bệnh Viêm da nổi cục (LSD) và An ninh sinh học
 14. Hội thảo giới thiệu về Xuất bản quốc tế và Khóa học viết bài báo khoa học miễn phí
 15. Call for Papers: Special Theme Issue: Social Media, Ethics, and COVID-19 Misinformation
 16. Hội thảo trực tuyến: Áp dụng phương pháp tiếp cận Một sức khỏe trong quản lý bệnh Dại trên người và quản lý nguy cơ sinh học trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm
 17. Webinar: Làm thế nào để tránh công bố trên các tạp chí săn mồi
 18. Sinh hoạt khoa học chủ đề: Quản lý tài liệu các chương trình đào tạo tại Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn
 19. Call for Papers Journal of Health and Development Studies (JHDS)
 20. Hội thảo trực tuyến: Nguy cơ Đại dịch COVID-19 dưới góc nhìn bệnh truyền lây từ động vật sang người và sử dụng áo choàng, găng tay trong công tác phòng chống dịch bệnh

Trang