1. Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y tế công cộng năm 2022
 2. Sinh hoạt khoa học chủ đề: Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu về Sa sút trí tuệ tại Việt Nam và Vương Quốc Anh
 3. Thông báo Webinar chủ đề Vai trò của công nghệ Y tế số trong phòng ngừa và ứng phó với đại dịch
 4. Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y tế công cộng năm 2022
 5. Hội thảo trực tuyến: Áp dụng phương pháp tiếp cận Một sức khỏe trong quản lý nguy cơ từ Bệnh Viêm da nổi cục (LSD) và An ninh sinh học
 6. Hội thảo giới thiệu về Xuất bản quốc tế và Khóa học viết bài báo khoa học miễn phí
 7. Call for Papers: Special Theme Issue: Social Media, Ethics, and COVID-19 Misinformation
 8. Hội thảo trực tuyến: Áp dụng phương pháp tiếp cận Một sức khỏe trong quản lý bệnh Dại trên người và quản lý nguy cơ sinh học trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm
 9. Webinar: Làm thế nào để tránh công bố trên các tạp chí săn mồi
 10. Sinh hoạt khoa học chủ đề: Quản lý tài liệu các chương trình đào tạo tại Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn
 11. Call for Papers Journal of Health and Development Studies (JHDS)
 12. Hội thảo trực tuyến: Nguy cơ Đại dịch COVID-19 dưới góc nhìn bệnh truyền lây từ động vật sang người và sử dụng áo choàng, găng tay trong công tác phòng chống dịch bệnh
 13. Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX
 14. Call for Proposal from WINROCK international
 15. Hội thảo Nguy cơ Đại dịch COVID-19 trên động vật và sử dụng trang thiết bị bảo hộ trong công tác phòng chống dịch bệnh
 16. Hội thảo đối thoại chính sách phát triển nguồn nhân lực Một sức khỏe tại Việt Nam
 17. Funding Opportunities and IARC Research Leadership Training Programme
 18. Hội thảo Đánh giá và phân tích nguy cơ sinh học trong Đại dịch COVID-19
 19. Sinh hoạt khoa học chủ đề: Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) trong marketing tuyển sinh
 20. Thông báo tuyển chọn đề tài NCKH cấp cơ sở và đề tài NCKH của học viên, sinh viên năm học 2021-2022

Trang