1. Hội thảo tập huấn: Phương pháp quản lý, xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng
 2. Hội thảo Khoa học Phương pháp viết bài báo khoa học quốc tế: Số báo đặc biệt “Tâm lý học sức khỏe tại Việt Nam - Health Psychology in Vietnam”
 3. HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM HỌC 2019-2020
 4. Hội thảo khoa học Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe: Kỹ thuật chọn mẫu và cỡ mẫu
 5. Thư mời tham dự chương trình Gặp gỡ và giao lưu với GS Dương Quang Trung - Đại học Queen’s Belfast (vương Quốc Anh)
 6. Thay đổi địa điểm tổ chức Hội thảo: Phương pháp viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế
 7. Kết quả tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020
 8. Thông báo và Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG Y TẾ: HƯỚNG TỚI HIỆU QUẢ VÀ CÔNG BẰNG"
 9. Thông báo Hội thảo "PHƯƠNG PHÁP VIẾT VÀ XUẤT BẢN BÀI BÁO QUỐC TẾ"
 10. Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020
 11. Thông báo v/v Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị KH&CN Tuổi trẻ cấp trường năm học 2019-2020
 12. Kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN tuổi trẻ cấp trường năm học 2019-2020
 13. Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ- Mã số: YTCC_CB 05
 14. Kế hoạch tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu năm 2019
 15. Thông báo danh sách dự kiến Hội đồng chức danh GS/PGS cấp cơ sở trường Đại học Y tế công cộng năm 2019 2019
 16. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2019
 17. Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh viên năm 2019
 18. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ của PGS.TS.Vũ Thị Hoàng Lan
 19. Thông báo kết quả tuyển chọn chương trình Bồi dưỡng nghiên cứu viên trẻ
 20. Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở 2018 của bộ môn Kinh tế y tế

Trang