1. TB v.v Tuyển chọn đề xuất đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022
 2. Thông báo về cơ hội nhận tài trợ cho nghiên cứu khoa học của Sinh viên từ tổ chức Live&Learn
 3. Sinh hoạt khoa học chủ đề: Truyền thông và kỹ năng hợp tác hiệu quả với báo chí
 4. Kêu gọi đề xuất ý tưởng nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0
 5. Sinh hoạt khoa học" Chuyển đổi số y tế Việt nam: thông tin cập nhật và xu hướng giai đoạn 2021-2030"
 6. Hội thảo khoa học: Ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong khoa học sức khỏe
 7. Hội thảo tập huấn: Hướng dẫn sử dụng phầm mềm REDCap
 8. Hội thảo khoa học "Thích ứng với Biến đổi khí hậu"
 9. CALL FOR PROJECT CONCEPT NOTES FROM RLS
 10. New NIHR Global Health Research funding calls
 11. Funding call: Global Health Research Centres
 12. Nhiệt liệt chào đón Quý đại biểu tới tham dự Hội thảo khoa học quốc gia "Công tác xã hội trong y tế: Hướng tới hiệu quả và công bằng"
 13. Thông báo tuyển dụng chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển
 14. Hội thảo khoa học quốc gia: "Công tác xã hội trong y tế: hướng tới hiệu quả và công bằng"
 15. Thông báo tuyển chọn đề tài NCKH cấp cơ sở và đề tài NCKH của sinh viên
 16. Chương trình tài trợ của Quỹ GCRF về kết nối các nhà khoa học
 17. Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2019-2020 và Phương hướng triển khai năm học 2020-2021
 18. UNICEF tender announcement
 19. Thư mời tham dự Phiên đào tạo trực tuyến ngày 29/6/2020
 20. Webinar trao đổi về hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học (20/6/2020)

Trang