Sáng ngày 28/7/2022,  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh Bắc Giang Nghiên cứu thực trạng sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật thường dùng, chất lượng môi trường và sức khỏe người dân vùng trồng cây ăn quả huyện Lục Ngạn Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Y tế công cộng. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Thế Hưng- giảng viên Trung tâm xét nghiệm, Trường Đại học Y tế công cộng. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 5/2020-5/2022. Hội đồng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Sở KH&CN

Hội đồng nghiệm thu do ThS. Từ Quốc Hiệu – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang là chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng là những chuyên gia và các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý lao động, y tế, KH&CN của tỉnh Bắc Giang và Hà Nội. Ngoài ra, tham dự họp Hội đồng còn có Trường Đại học Y tế công cộng- đại diện cơ quan chủ trì đề tài, Trưởng phòng Y tế huyện Lục Ngạn, các cán bộ thực hiện đề tài

Mặc dù triển khai trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và rất phức tạp ở Việt Nam, đặc biệt vào năm 2020-2021 Bắc Giang cũng là tâm dịch của cả nước, tuy nhiên nhóm nghiên cứu đã nỗ lực hoàn thành nghiên cứu và đạt được các mục tiêu đề ra cũng như các sản phẩm đã cam kết với đơn vị quản lý. Đây là nghiên cứu lần đầu tiên tại Việt Nam cũng như tại địa bàn nghiên cứu về thực trạng sử dụng thuốc BVTV, ảnh hưởng của thuốc BVTV tới môi trường và đặc biệt tới sức khoẻ của người dân. Kết quả nghiên cứu cung cấp các bằng chứng khoa học giúp cho người dân, nhà quản lý, nhà khoa học và các bên liên quan về những vấn đề liên quan đến thuốc BVTV, từ đó có các nghiên cứu và giải pháp để việc sử dụng thuốc BVTV được an toàn, hợp lý và hiệu quả trong tương lai tại địa bàn nghiên cứu. Các sản phẩm đạt được của đề tài gồm: 02 mẫu phiếu điều tra, 07 chuyên đề nghiên cứu, 05 bài báo, 01 bộ kết quả xét nghiệm, 01 bộ tài liệu tập huấn, 01 kỷ yếu hội thảo, 150 bộ hồ sơ khám sức khoẻ, 01 báo cáo tổng kết, 01 bản kiến nghị/đề xuất giải pháp

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu tích cực tham gia góp ý cho đề tài, đồng thời ghi nhận ý nghĩa khoa học cũng như nỗ lực thực hiện của nhóm nghiên cứu. Hiện nay tại các địa phương trên địa bàn cả nước nói chung cũng như ở tỉnh Bắc Giang nói riêng, chưa có một nghiên cứu nào đánh giá một cách đầy đủ và hệ thống về thực trạng sử dụng thuốc BVTV và ảnh hưởng của chúng tới chất lượng môi trường và sức khỏe của cồng đồng. Chỉ có các nghiên cứu dựa trên bằng chứng khoa học mới giúp cho người dân và nhà quản lý có một cái nhìn rõ ràng và toàn diện, đề từ đó có các biện pháp phù hợp cho việc sử dụng thuốc BVTV một cách an toàn và hiệu quả, mang lại lợi ích lâu dài cho địa phương. Do vậy Đa số thành viên trong Hội đồng đánh giá cao cao tính thực tiễn và đóng góp của đề tài góp phần đánh giá đúng thực trạng việc sử dụng thuốc BVTV và ảnh hưởng của chúng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; kịp thời đề xuất các giải pháp tích cực và có hiệu quả nhằm ngăn chặn và khắc phục các tác hại của việc lạm dụng thuốc BVTV trên địa bàn.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đạt so với yêu cầu đặt hàng. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp bằng chứng quan trọng cho địa phương xây dựng một ngành nông nghiệp chuyên canh cây ăn quả nói chung và cây vải sạch nói riêng phát triển bền vững, có thương hiệu ngày một tốt hơn ở thị trường trong nước và quốc tế trong thời gian tới.