Hướng tới Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXI, năm 2022 dự kiến tổ chức từ ngày 02-04/11/2022 tại Trường Đại học Y Hà Nội;
Thực hiện kế hoạch số 206/KH-ĐHYTCC ngày 16/5/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC v/v Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ cấp Trường năm 2022;
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ xin gửi tới toàn thể Quý Thầy/Cô, Anh/Chị và các bạn sinh viên thông tin về Hội nghị như sau:
Tên Hội nghị: Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y tế công cộng năm 2022
Thời gian tổ chức: 8h00-16h30 ngày 14/7/2022 (Thứ 5)
Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Y tế công cộng
Đối tượng tham dự Hội nghị: Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng.
Đối tượng tham gia báo cáo tại Hội nghị: Giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên dưới 40 tuổi đang giảng dạy, làm việc và học tập tại Trường Đại học Y tế công cộng.
Tiêu chuẩn, số lượng báo cáo và cơ cấu giải thưởng tại file đính kèm
Các mốc thời gian chính:

          - Đăng ký báo cáo và tham dự Hội nghị: 17-31/5/2022
          - Gửi báo cáo tóm tắt: 01-06/6/2022
          - Thông báo các báo cáo được lựa chọn: 13/6/2022
          - Gửi báo cáo toàn văn: 27-30/6/2022

Link đăng ký báo cáo và tham dự Hội nghị: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_u9IVRx95LaRNsxTKSRCL3IBkoIoHOlO...
Email gửi báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn: nckh@huph.edu.vn
Thông tin chi tiết về Kế hoạch tổ chức Hội nghị, mẫu báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn tại file đính kèm.

Tệp đính kèm: