1. Hội thảo Giới thiệu về xuất bản quốc tế

     
     Thời gian: 13h30-16h30, ngày 21/3/2020 (thứ 2)
     Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua ZOOM (ID: 2462662210)
     Đối tượng tham gia: giảng viên trẻ, học viên, sinh viên HUPH
     Người trình bày: PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hạnh
     Nội dung trình bày: giới thiệu về Xuất bản quốc tế, quy trình, các bước viết bài báo và đăng tải bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế.
     Link đăng ký tham dự tại đây trước ngày 18/3/2022

2. Khóa học viết bài báo khoa học “Research Writing in the Sciences”
     Thời gian: 05/4/2022 – 16/5/2022 (6 tuần)
     Đơn vị tài trợ và tổ chức: AuthorAID
     Mục tiêu của khóa học:
          - Sử dụng các phương pháp và công cụ thích hợp để truy cập tài liệu nghiên cứu
          - Nắm được những điểm chính về đạo đức trong nghiên cứu và công bố khoa học
          - Lựa chọn được tạp chí phù hợp để công bố nghiên cứu
          - Viết được bản thảo bài báo theo hướng dẫn của tạp chí
          - Xử lý được quá trình bình duyệt
     Chương trình chi tiết về khóa học tại đây: https://www.authoraid.info/en/news/details/1544/

Khóa học  miễn phí về viết bài báo khoa học mang tên “Research Writing in the Sciences” dành cho nhà nghiên cứu ở các nước đang phát triển, đặc biệt là những ai mới bắt đầu sự nghiệp hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm công bố quốc tế. Khóa học được các chuyên gia của AuthorAID xây dựng từ năm 2011, tính đến nay đã có hàng vạn lượt người theo học. Tháng 9 năm ngoái, các khóa học của AuthorAID vừa được trao giải thưởng của Hidden REF cho tác động tích cực và giá trị thực tế của khóa học.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được nhận chứng chỉ kèm theo mã xác thực chứng chỉ trực tuyến nếu (i) hoàn thành khảo sát trước và sau khóa học, (ii) đọc hết tài liệu và (iii) vượt qua 5 bài kiểm tra sau các bài học. Học viên nào hoàn thành thêm bài tập thực hành viết abstract ở tuần thứ 4 được nhận chứng chỉ hạng “Merit”.

Tuy là khóa học mở và miễn phí, ban tổ chức có thể hạn chế số lượng người tham dự do giới hạn năng lực máy chủ. Do vậy, thầy/cô và các bạn quan tâm và muốn tham gia chủ động đăng ký càng sớm càng tốt theo đường link: https://moodle.inasp.info/enrol/index.php?id=271, đồng thời tích vào cột đăng ký tham gia khóa học chuyên sâu Viết bài báo khoa học của AuthorAID (cột F) tại link