Sáng ngày 20/1/2022,  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh Đồng Tháp “Đánh giá tác động sức khỏe, kinh tế, xã hội và các rào cản trong việc tái hòa nhập của người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tại tỉnh Đồng Tháp”. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Y tế công cộng. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Kim Ánh- giảng viên khoa các Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y tế công cộng. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 12/2019 - 12/2021. Hội đồng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. 

Hội đồng nghiệm thu do TS. Nguyễn Thành Tài – phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp là chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng là những chuyên gia và các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý lao động, y tế, KH&CN của tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, tham dự họp Hội đồng còn có đại diện của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Y tế công cộng- đại diện cơ quan chủ trì đề tài; Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp- cơ quan phối hợp triển khai nghiên cứu tại tỉnh Đồng Tháp; đại diện Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp; đại diện Hiệp hội các ngành khoa học kỹ thuật của tỉnh Đồng Tháp.

TS. Lê Thị Kim Ánh- chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

Mặc dù triển khai trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và rất phức tạp ở Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh phía nam trong đó có Đồng Tháp, tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã nỗ lực hoàn thành nghiên cứu và đạt được các mục tiêu đề ra cũng như các sản phẩm đã cam kết với đơn vị quản lý. Kết quả nghiên cứu đã phản ánh được thực trạng xuất khẩu lao động và hòa nhập cộng đồng sau khi trở về của người lao động đi xuất khẩu lao động của tỉnh Đồng Tháp; thực trạng công tác quản lý người lao động trước khi đi và sau khi trở về của tỉnh. Đề tài cũng đề xuất các khuyến nghị đối với các đơn vị quản lý của tỉnh một số giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý người lao động cũng như nâng cao năng lực nghề nghiệp và tính bền vững về đời sống kinh tế văn hóa xã hội, sức khỏe cho người lao động sau khi trở về. Các sản phẩm đạt được của đề tài gồm: 01 báo cáo tổng quan kết quả nghiên cứu, 03 báo cáo chuyên đề, 03 bài báo đã gửi cho tạp chí khoa học trong nước, 01 bản thảo bài báo quốc tế và 01 học viên thạc sĩ tham gia vào nghiên cứu. 

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu tích cực tham gia góp ý cho đề tài, đồng thời ghi nhận ý nghĩa khoa học cũng như nỗ lực thực hiện của nhóm nghiên cứu. Đa số thành viên trong Hội đồng đánh giá cao tính thực tiễn và đóng góp của đề tài cho công tác quản lý lao động xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đạt so với yêu cầu đặt hàng. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp bằng chứng quan trọng cho tỉnh Đồng Tháp trong công tác tổng kết và phân tích các yếu tố liên quan đến quản lý người lao động sau khi đi xuất khẩu lao động trở về và gợi mở ra những chính sách phù hợp hơn để quản lý và hỗ trợ đào tạo nghề phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của địa phương. 

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển