Thời gian: 16h00 (giờ Việt Nam), ngày 14/01/2022 (Thứ 6)
Đơn vị tổ chức: Đại học Amity và Cabells- tổ chức xây dựng và phát hành Predatory Reports – hiện bao gồm hơn 15 ngàn tạp chí lừa đảo và săn mồi: https://en.wikipedia.org/wiki/Cabell_Publishing
Nội dung: 

  • Nhà xuất bản/tạp chí săn mồi là gì? Định nghĩa và lịch sử.
  • Ví dụ về các tạp chí săn mồi
  • Tại sao các tạp chí săn mồi gây hại cho xuất bản học thuật?
  • Tạp chí săn mồi đánh lừa các tác giả ra sao?
  • Sự cần thiết của đạo đức và tư duy phản biện trong tiến hành nghiên cứu
  • Cách sử dụng Predatory Reports của Cabells và những nguồn thông tin khác
  • Làm thế nào để tránh các tạp chí săn mồi và tối ưu hóa chiến lược công bố?
  • Minh họa trực tiếp website của các tạp chí săn mồi
  • Tổng kết và hỏi đáp

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự ở đường link sau: https://cabells.zoom.us/meeting/register/tZUofuqtqTIiH9zS0tZ5o6IECxHxrjS...