Chủ đề: Quản lý tài liệu các chương trình đào tạo tại Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn
Thời gian tổ chức: 15h00, ngày 07/01/2021 (Thứ 6)
Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua Zoom
Người trình bày: PGS. TS. Hà Văn Như, PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương
Nội dung: 

  •  Giới thiệu chung về lý do, mục đích của buổi SHKH (PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà - Phó Hiệu trưởng)
  • Trình bày kết quả thử nghiệm bảng kiểm SMART tại Khoa YHLS và Trung tâm Xét nghiệm (PGS. TS. Hà Văn Như)
  • Giới thiệu hướng dẫn sử dụng bảng kiểm tại các khoa và kết quả đầu ra cần có (PGS. TS. Lê Thị Thanh Hương)
  • Thảo luận
  • Kết luận

Đối tượng tham gia:

  • Lãnh đạo Khoa, Viện, TTXN, Bộ môn, giáo vụ khoa (bắt buộc tham gia);
  • Toàn thể giảng viên.

Đăng ký tham dự: Thầy/cô đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 30/12/2021 theo đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w6YiI6bDZpbuOF4KH0PcrFSeZTQqHwq_...

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển (A214)
Điện thoại: 024. 62662386 - Email: nckh@huph.edu.vn