Tổ chức Winrock International (Winrock) phối hợp với Tổng cục Môi trường (VEA) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) thực hiện Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

 

Phòng QLKH&HTPT xin gửi thầy/cô, anh/chị thông báo của Tổ chức Winrock về Chương trình Tài trợ Thường niên (APS) nhằm tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo và đổi mới để hỗ trợ hoạt động tác động tập thể nhằm giải quyết các vấn đề ô nhiễm nhựa và chất thải rắn ở Việt Nam.   

 

Thầy/cô, anh/chị quan tâm nộp hồ sơ đề xuất ý tưởng theo thông tin chi tiết trong bản APS đính kèm hoặc tải thông tin tại địa chỉ: https://wnrck.org/APS2021

Tệp đính kèm: