Thời gian tổ chức: từ 20h00 đến 21h00, thứ Năm ngày 18 tháng 11 năm 2021 (Giờ Hà Nội)

Đơn vị tổ chức: Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN), Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển Bền vững (IEHSD)

Hình thức: Hội thảo trực tuyến trên ZOOM.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt song song)

Thành phần đại biểu: Cục Y tế dự phòng, Cục Thú y, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, Viện Thú y, Các Cơ quan Thú y vùng, các cơ quan đối tác, DTRA, Sandia, Bộ Y tế Vương quốc Jordan, giảng viên và sinh viên các trường thành viên mạng lưới VOHUN, thành viên mạng lưới SEAOHUN và AFROHUN.

Chương trình chi tiết hội thảo tại file đính kèm

Đăng ký tham dự Hội thảo tại link: https://bit.ly/3orvG2I 

 

Tệp đính kèm: