Trong khuôn khổ hoạt động dự án “Xây dựng và phát triển Nguồn nhân lực Một sức khỏe cho thế hệ tương lai”, Văn phòng Điều phối Quốc gia VOHUN, Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức “Hội thảo đối thoại chính sách phát triển nguồn nhân lực Một sức khỏe tại Việt Nam”:

Thời gian tổ chức: 8h30-11h30, ngày 03/11/2021 (Thứ 4)

Hình thức: Trực tuyến qua nền tảng ZOOM.

Mục đích:

+ Thảo luận thực trạng nguồn nhân lực Một sức khỏe tại Việt Nam;

+ Thảo luận về nhu cầu và yêu cầu về nguồn nhân lực Một sức khỏe trong tương lai;

+ Phác thảo nội dung chính cho khuyến nghị chính sách về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực Một sức khỏe tại Việt Nam.

Tham dự Hội thảo đối thoại tại link: https://bit.ly/3n46v5s

Chương trình chi tiết tại file đính kèm

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ms. Phạm Thị Minh Phương, SĐT: 024.63275050 / 0375.189.612, Email: contact@vohun.org/phuongptm@vohun.org.

 
Tệp đính kèm: