Chủ đề: Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) trong marketing tuyển sinh 

Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 27/10/2021 (Thứ 4)Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua Zoom
Người trình bày: ThS. Phùng Văn Thùy- Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo
Nội dung:

- Đánh giá sơ bộ về Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của HUPH
- Kỹ thuật SEO cơ bản
- Một số giải pháp đề xuất

Đối tượng tham gia:

- Các thầy cô tham gia viết bài, thực hiện các hoạt động marketing các mã ngành; các admins Fanpage, Zalo
- Phòng QLKH&HTPT;
- Ít nhất 01 cán bộ phụ trách subweb của mỗi Bộ môn, Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm;
- Khuyến khích các thầy/cô, anh/chị khác quan tâm đăng ký tham dự SHKH.

Lưu ý: các Khoa phụ trách marketing các mã ngành cần chuẩn bị các bài viết đã đăng tải trên website HUPH từ năm 2019 đến nay. 
Đăng ký tham dự: trước 15h ngày 26/10/2021 tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Q6ER8FfPlx5rUOESm8zXo1CI2bsn58q...
ZOOM ID và Pass truy cập buổi sinh hoạt khoa học sẽ được thông báo tới thầy/cô, anh/chị thông qua email đăng ký.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển (A214)

Điện thoại: 024. 62662386 - Email: nckh@huph.edu.vn