Trường Đại học Y tế công cộng trân trọng giới thiệu tới Quý thầy/ cô, anh/chị học viên và các bạn sinh viên:

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

(http://comau.tk) 

Đã được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo GCN số 1804/2021/QTG ngày 16/3/2021.

Tác giả: BS. Khương Quỳnh Long, BS. Ong Phúc Thịnh, GS. Hoàng Văn Minh

Chủ sở hữu: Trường Đại học Y tế công cộng

Đây là phần mềm đi kèm với Tài liệu Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu đã được Trường Đại học Y tế công cộng phối hợp với Mạng lưới nghiên cứu khoa sức khỏe Việt Nam(ADHERE) biên soạn.

Phần mềm tính toán cỡ mẫu trong nghiên cứu khoa học là phần mềm rất tiện ích và dễ dàng sử dụng để  các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên có thể dễ dàng tính toán được cỡ mẫu phù hợp với các nghiên cứu của mình.

Trân trọng giới thiệu tới Quý thầy/cô, anh/chị học viên và các bạn sinh viên.