Hàng năm, trường ĐHYTCC đều tiếp nhận một lượng sinh viên quốc tế khá lớn đến từ nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới như Johns Hopkin (Mỹ), Chapel Hill Simon Fraser (Canada), Leeds (Anh), Paris VI (Pháp)… đến học tập và làm việc.

Ngoài việc, các sinh viên được trường đối tác gửi sang làm việc tại trường ĐHYTCC, sinh viên còn có thể tự đăng kí ngoài vào hòm email của phòng Hợp tác quốc tế (htqt@huph.edu.vn).

Danh sách các dự án có khả năng tiếp nhận sinh viên quốc tế, có thể tìm tại đây:

Tham khảo:

Sinh viên thực tập tại trường ĐHYTCC: http://cenpher.huph.edu.vn/news