Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) có nhiều kinh nghiệm làm việc và tiếp nhận nhiều đoàn sinh viên quốc tế đến từ các trường đại học đối tác trong khu vực cũng như Thế giới. Các chương trình ngắn hạn đều được thiết kế phù hợp theo từng đối tượng sinh viên, sinh viên tham dự khóa học ngoài việc được học lý thuyết ở trường còn được đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các cơ sở thực địa lâu năm của trường. Các trường đã từng gửi đoàn sinh viên tới trường ĐHYTCC như: UNC (Mỹ), Mahidol (Thái Lan)…