Xác định tầm nhìn trở thành trường đại học chuẩn quốc tế tại Việt Nam, Trường ĐHYTCC đã có các mối quan hệ vợp tác với các trường Đại học trên thế giới. Hiện HUPH hợp tác đào tạo với các trường đại học lớn: