PHIÊN TOÀN THỂ: PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TẠI VIỆT NAM

Báo cáo triển khai thực hiện Đề án phát triển Nghề công tác xã hội trong ngành Y tế giai đoạn 2011-2020

Đánh giá thực trạng hệ thống công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam

Vai trò, trách nhiệm của ngành Y tế trong phòng, chống, xâm hại trẻ em

Công tác xã hội với bảo vệ trẻ em trong hệ thống Y tế: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Công tác xã hội trong ngành y tế tại Việt Nam - Các ưu tiên chính

 

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Nhu cầu về quản lý trường hợp của người bệnh và khả năng đáp ứng nguồn nhân lực khi triển khai tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2020

Kiến thức, thái độ và hành vi của nhân viên y tế về nghề công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Đánh giá truyền thông về hình ảnh và vai trò nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện trên truyền thông đại chúng tại Việt Nam

Một số khó khăn và vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ lao động nhập cư tiếp cận dịch vụ y tế tại làng Eahdil, tỉnh Đắk-Lăk

 

PHIÊN CHUYÊN ĐỀ 2: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Kinh nghiệm của Bệnh viện Nhi Trung ương trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em: sự kết nối giữa bệnh viện và cộng đồng

Hoạt động Công tác xã hội tại một số bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực trạng lo âu, trầm cảm ở người bệnh Lơ-xê-mi điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Công tác tham vấn cho người nhà bệnh nhân ung thư tại Việt Nam

Một số yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động công tác xã hội tại Trung tâm y tế huyện Dakto, tỉnh Kon Tum, năm 2019