Thông tin về Chương trình tài trợ của Quỹ Global Challenges Research Fund (GCRF) về kết nối các nhà khoa học (Networking grants) của Vương quốc Anh và các nước đang phát triển:

 -  Lĩnh vực nghiên cứu: tất cả các lĩnh vực

 -  Yêu cầu về đối tác: 1 nhà khoa học đang làm việc ở một nước đang phát triển & 1 nhà khoa học đang làm việc tại Anh

 -  Mức tài trợ: tối đa 25.000 Bảng/1 năm.

 -  Hạn nộp hồ sơ: 10/9/2020.

 

Thông tin chi tiết về chương trìn tại đường:https://acmedsci.ac.uk/grants-and-schemes/grant-schemes/gcrf-networking-grants?utm_source=GCRF+Updates+List&utm_campaign=99891b22a9-Newton_funding_bulletin_28_11_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b4ac484f43-99891b22a9-101030989

Tệp đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon GCRF Guidance note - Networking grant round 7 (1).pdf779.53 KB