Phòng QLKH&CN trân trọng gửi tới Quý Thầy/cô, anh/chị thư mời thầu của UNICEF về Đánh giá nhanh về Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em do tác động của khủng hoảng COvid-19
Thông tin chi tiết tại website:
 
Details of the assignment can be found at: https://www.ungm.org/Public/Notice/110667
For submission of proposals: Email to procurementvn@unicef.org
For queries and support: Email to bttrang@unicef.org
Deadline for submissions: 15:00 PM, 20 July 2020, Hanoi local time
 
UNICEF Vietnam – Supply Unit
304 Kim Ma Street, Hanoi, Viet Nam
Email for submission of proposals: procurementvn@unicef.org
Email for queries only: bttrang@unicef.org