Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ xin gửi thông tin về cơ hội đăng tải bài báo trên tạp chí Health Care for Women International. Số đặc biệt của tạp chí về chủ đề: WOMEN’S HEALTH IN THE ERA OF COVID-19: CALL FOR PAPERS HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL SPECIAL ISSUE.

Các mốc thời gian cần lưu ý 

• Nộp bản tóm tắt: 01/7/2020

• Hạn chót nộp bản thảo: 20/8/2020 

• Thông báo cho các tác giả về kết quả phản biện: 05/10/ 2020.

Chi tiết về số đặc biệt này của tạp chí quý thầy/cô, anh/chị và các bạn xem ở file đính kèm.

Chi tiết về hướng dẫn dành cho tác giả, xin vui lòng xem ở đường link: https://www.tandfonline.com/toc/uhcw20/current

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (A 214)
Điện thoại: 024.62662386  -     Email: nckh@huph.edu.vn
Tệp đính kèm: